Schlagschrauber Ersatzteil

Artikel-Nr. Variante Verwendung mit
9013MG-01/3 9013MG-01/3 Vierkant 9013MG-01/3 -
9013MG-09/2 9013MG-09/2 Schlagwerk 9013MG-09/2 -
9013MG-01/6 9013MG-01/6 Lamellen 9013MG-01/6 -
9013MG-010 9013MG-010 Schlagwerkkorb 9013MG-010 -
9013MG-01/5 9013MG-01/5 Zylindereinheit 9013MG-01/5 -
9013MG-01/5N 9013MG-01/5N Zylindereinheit (Bj. 2013 →) 9013MG-01/5N -
9013MG-01/2 9013MG-01/2 Ring-Satz 9013MG-01/2 -
9013MG-021 9013MG-021 Lufteinlass 9013MG-021 -
9013MG-012/5 9013MG-012/5 Gehäuse-Dichtring (Satz à 5 Stück) 9013MG-012/5 -
9013MG-02/6 9013MG-02/6 Ventileinheit 9013MG-02/6 -
9013MG-04/2N 9013MG-04/2N Schlagwerk-Gehäuse mit Schmiernippel (Bj. 2013 →) 9013MG-04/2N -
9013MG-012/5N 9013MG-012/5N Gehäuse-Dichtring (Satz à 5 Stück) (Bj. 2013 →) 9013MG-012/5N -
9013MG-013 9013MG-013 Steuerungsventil 9013MG-013 -
9013MG-08 9013MG-08 Stift 9013MG-08 -
9013MG-014/20 9013MG-014/20 O-Ring (Satz à 20 Stück) 9013MG-014/20 -
9013MG-03/8 9013MG-03/8 Gehäuseschraube (Satz à 8 Stück) 9013MG-03/8 -
9013MG-05 9013MG-05 Schlagwerk-Buchse 9013MG-05 -
9013MG-02/4N 9013MG-02/4N Ventileinheit (Bj. 2013 →) 9013MG-02/4N -
9013MG-020/10 9013MG-020/10 Luftleitblech 9013MG-020/10 -
9013MG-017/20 9013MG-017/20 Kugel (Satz à 20 Stück) 9013MG-017/20 -
9013MG-018/20 9013MG-018/20 Feder (Satz à 20 Stück) 9013MG-018/20 -
9013MG-07/5N 9013MG-07/5N Gehäusedichtung (Satz à 5 Stück) (Bj. 2013 →) 9013MG-07/5N -
9013MG-07/5 9013MG-07/5 Gehäusedichtung (Satz à 5 Stück) 9013MG-07/5 -
9013MG-022 9013MG-022 Abzughebel 9013MG-022 -
9013MG-023/10 9013MG-023/10 Auslass-Sieb (Satz à 10 Stück) 9013MG-023/10 -
9013MG-019 9013MG-019 Rotor 9013MG-019 -
9013MG-011 9013MG-011 Gehäuse 9013MG-011 -
9013MG-011N 9013MG-011N Gehäuse (Bj. 2013 →) 9013MG-011N -
9013MG-015 9013MG-015 Gehäuseabdeckung, hinten 9013MG-015 -
9013MG-015N 9013MG-015N Gehäuseabdeckung, hinten (Bj. 2013 →) 9013MG-015N -
9013MG-016/5 9013MG-016/5 Hebel (Satz à 5 Stück) 9013MG-016/5 -
9013MG-06 9013MG-06 Manschette 9013MG-06 -
9013MG-04 9013MG-04 Schlagwerk-Gehäuse 9013MG-04 -