Contact

HAZET-WERK

Postal Address:
Postfach 10 04 61
D-42804 Remscheid

 

Address:
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29
D-42857 Remscheid

Phone   +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Fax       +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-Mail:  info@hazet.de

 

HAZET-WERK

Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Wuppertal - HRA 17574
Pers. haft. Ges.:
Zerver Verwaltungsges. mbH
Wuppertal HRB 11054
Geschf. Matthias J. Hoffmann, Guido Schmidt
USt.-Id.Nr. DE 120803534

 
HAZET-WERK - Hermann Zerver GmbH & Co. KG

Postal address
P.O. Box 10 04 61
D-42804 Remscheid

Visitor’s address:
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29
D-42857 Remscheid

Telephone +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Telefax +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-Mail: info@hazet.de

Wuppertal · Commercial Register HRA 17574
General Partner: Zerver Verwaltungsges. mbH
Wuppertal Commercial Register HRB 11054
Managing Partners: Matthias. J. Hoffmann, Guido Schmidt
Value added tax identification number DE 120803534SHORT URL: https://www.hazet.de/web/185