Cylinder head tightness tester

Article no. Version Net weight (g) Net weight Length Height
4793/3 4793/3 Cylinder head tightness tester 4793/3 Number of tools: 3 1673 g 1.673 kg 320 mm 58 mm
4793-1 4793-1 Tester 4793-1 128 g 0.128 kg - -
4793-2 4793-2 Reaction fluid 4793-2 272 g 0.272 kg - -
4793-3 4793-3 Flushing fluid 4793-3 268 g 0.268 kg - -