Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Hazet logo

Privacyverklaring

VOOR DE HAZET-WEBSITES van HAZET-WERK HERMANN ZERVER GMBH & CO. KG

(WWW.HAZET.DE/HAZET.COM/WWW.WERKZEUG-FORUM.DE)

De bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens betreffende uw bezoek van ons homepage vinden wij zeer belangrijk. Uw gegevens worden beschermd binnen de kaders van de wettelijke voorschriften. We willen u hieronder informeren over de soort en de omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens via deze website conform artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

I. INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29
42857 Remscheid
GERMANY
Telefoon +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Fax +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-mail: info@hazet.de

II. INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze externe verantwoordelijke voor de zakelijke gegevensbescherming:
De heer Arndt Halbach van GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid, Duitsland
E-mail: datenschutz@hazet.de
Telefoon: +49 (0) 21 91 / 9 09-430

III. RECHTSGRONDSLAGEN

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming mogen we persoonlijke gegevens verwerken conform art. 6 lid 1 AVG, in het bijzonder in de volgende gevallen:

 • De betreffende persoon heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonlijke gegevens voor ene of meerdere doeleinden (art. 6 lid 1 a) AVG).
 • De verwerking is nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de betreffende persoon een contractpartij is, of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst, die plaatsvinden op aanvraag van de betreffende persoon (art. 6 lid 1 b) AVG).
 • De verwerking is nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke moet voldoen (art. 6 lid 1 c) AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende persoon, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, in het bijzonder als het bij de betreffende persoon om een kind gaat (art. 6 lid 1 d) AVG).

IV. GEGEVENSVERWERKING VIA DE WEBSITE


AUTOMATISCHE REGISTRATIE

Uw bezoek aan onze websites wordt geregistreerd. In eerste instantie worden in principe de volgende gegevens vastgelegd, die uw browser aan ons doorgeeft:

 • Het actuele door uw pc of router gebruikte IP-adres
 • Datum en tijd
 • Browsertype en -versie
 • Het besturingssysteem van uw pc
 • De door u bekeken pagina's
 • Naam en formaat van de opgevraagde bestanden
 • Evenals evt. de URL van de verwijzende website.

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor doeleinden van gegevensbeveiliging, voor het verbeteren van ons internetaanbod en voor foutenanalyse op basis van art. 6 lid 1 f AVG. Het logbestand wordt na 7 dagen verwijderd, tenzij deze nodig is voor opheldering of bewijs voor concrete rechtsinbreuken die binnen de bewaartermijn bekend zijn geworden.


CONTACTGEGEVENS

Verder kunt u onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken.

Persoonlijke gegevens (bijv. uw naam, adresgegevens of contactgegevens) die u ons zelf, bijv. vanwege een vraag per e-mail aan de op onze homepage genoemde contactpersoon, meedeelt, worden bij ons opgeslagen en uitsluitend verwerkt voor de correspondentie met u en voor het doel waarvoor u deze gegevens beschikbaar heeft gesteld. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 f AVG.

We wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingsgebreken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden, is niet mogelijk. Vertrouwelijke gegevens moet u ons daarom via een andere weg, bijv. per post, laten weten.

Persoonlijke gegevens (bijv. uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, optioneel ook andere gegevens, bijv. uw bedrijf, uw afdeling en/of functie), die u ons zelf via een van onze contactformulieren meedeelt, worden bij ons opgeslagen en uitsluitend verwerkt voor de correspondentie met u en voor het doel waarvoor u deze gegevens beschikbaar heeft gesteld. Met het verzenden van het formulier gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, dat we uw persoonlijke gegevens, zoals eerder aangegeven, kunnen verzamelen en gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen voor de toekomst. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 a AVG.

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze internetpagina's worden zgn. cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het gebruik van cookies dient ervoor het internetaanbod gebruikersvriendelijk vorm te geven. Zo is het bijv. mogelijk de gebruiker opnieuw te herkennen gedurende de sessie, zonder dat hij steeds weer gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren. De cookies richten geen schade aan op uw computer en worden na het beëindigen van uw sessie verwijderd. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f AVG.

Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na het sluiten van uw browser onmiddellijk verwijderd (zgn. sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en maken het mogelijk om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (persistente cookies).

Als u niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies niet wordt geaccepteerd. Houd er daarbij echter rekening mee dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze websites kunt gebruiken.

GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

Op onze websites worden sociale media buttons van verschillende sociale netwerken ("Facebook", "Google+", "YouTube", "Instagram", "Twitter") gebruikt. De buttons zijn gemarkeerd met het logo van het betreffende sociale netwerk.

Bij een bezoek aan onze website zijn de betreffende knoppen gedeactiveerd resp. uitsluitend gelinkt, zodat zonder het aanklikken van de knoppen geen gegevens worden verzonden aan de sociale netwerken.

Na het activeren door aanklikken van de knop, wordt een directe verbinding gemaakt met het betreffende sociale netwerk. Als u bent ingelogd bij een sociaal netwerk, kan deze aanbieder uw bezoek koppelen aan uw account. Als u dit niet wilt, raden we u uit om vooraf uit te loggen uit uw account. Als u geen lid van een sociaal netwerk bent, bestaat toch de mogelijkheid dat de aanbieder bijv. uw IP-adres ontvangt en opslaat. Als u dit niet wilt, moet u niet op de buttons klikken.

We hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de sociale netwerken. Regelingen voor gegevensbescherming en uw rechten op dit punt, kunt u vonden in de privacyverklaringen van de sociale netwerken

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

INTEGRATIE VAN YOUTUBE-VIDEO'S

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in onze website, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. We gebruiken voor het integreren van video's de zogenaamde "geavanceerde privacymodus" van de aanbieder YouTube. Volgens YouTube wordt er dan geen informatie opgeslagen over de bezoeker van onze website, tenzij deze de video bekijkt. Ondanks het gebruik van de geavanceerde privacymodus kan echter niet worden uitgesloten dat Google een DoubleClick cookie, dat bedoeld is voor reclamedoeleinden, plaatst. Deze cookie kunt u permanent deactiveren op https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl.


GEGEVENSVERZAMELING DOOR GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee een analyse kan worden gemaakt van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter eerst nog ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizelp" om een geanonimiseerde opslag van het IP-adres te garanderen. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van de eigenaar van deze website om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende services aan de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) verkrijgbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

GOOGLE MAPS

Deze pagina gebruikt de plattegronddienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De exploitant van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats voor een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een gemakkelijkere vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, is het mogelijk de service van "Google Maps" te deactiveren en hierdoor de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen. Daarvoor moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. We wijzen u er echter op dat u in dit geval "Google Maps" niet of slechts beperkt kunt gebruiken. Plaatsen.

Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lid f AVG.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.


ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF

We bieden u de mogelijkheid om u via onze homepage te abonneren op een nieuwsbrief. Bij de abonnering worden persoonlijke gegevens van uw verzameld. Om er zeker van te zijn dat de nieuwsbrief ook door u resp. uw e-mailadres is besteld, ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Pas als u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt, wordt u opgenomen in onze e-maildistributeur en ontvangt u de nieuwsbrief. Het abonneren op de nieuwsbrief wordt om bewijsredenen geregistreerd (IP-adres, datum, tijd).

U heeft op elk moment de mogelijkheid het abonnement op de nieuwsbrief ongedaan te maken door dit aan ons mee te delen. Hiervoor kunt u ook de link aan het einde van elke nieuwsbrief gebruiken voor uw afmelding. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

GEBRUIK VAN HET HAZET WINKELMANDJE

Bij het gebruik van het HAZET winkelmandje, voor het aanvragen van een of meerdere gereedschappen bij een HAZET-speciaalzaak, worden de ingevoerde gegevens doorgegeven aan de door u geselecteerde zaak. Voor een correcte verwerking van uw order, plaatsen we een tijdsbegrensde cookie. Er wordt geen gebruikersprofiel aangemaakt.


ENQUÊTE

De deelname aan de enquête via het enquêteformulier (http://www.hazet.de/umfrage/) is anoniem mogelijk. In dit geval wordt er geen koppeling aan een persoon gemaakt. Alleen indien u een antwoord wilt op uw opmerkingen, en uw e-mailadres of telefoonnummer heeft opgegeven voor contactopname (nadat u door het aanvinken van het betreffende vakje expliciet uw toestemming heeft gegeven), slaan we uitsluitend de bij deze contactwens aan ons doorgegeven persoonlijke gegevens op. U kunt dit gebruik op elk moment herroepen. Uw gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd. Neem hiervoor contact met ons op via ons e-mailadres (info@hazet.de) of met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming de heer Arndt Halbach (zie onder). Hetzelfde geldt als u ons via plagiat@hazet.de (of telefonisch via +49 (0) 2191 - 792-206) aanwijzingen heeft gegeven over plagiaat.

SOLLICITEREN BIJ HAZET

U heeft de mogelijkheid om via het punt "Carrière" online te solliciteren naar een positie bij HAZET. Bij het gebruik van ons online formulier verzamelen we persoonlijke gegevens van u die we nodig hebben voor het sollicitatieproces. Hierbij gaat het om uw naam, uw adres en uw contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast de gewoonlijke sollicitatiedocumenten zoals brief, cv en getuigenissen. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking is art. 26 lid 1 Duitse BDSG (nieuwe versie).

U heeft op elk moment het recht om te vragen om de verwijdering van uw gegevens door het verzenden van een e-mail naar personal@hazet.de. Geef in deze e-mail uw volledige naam aan en de functie waarop u heeft gesolliciteerd. Uw gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd of op zijn minst geblokkeerd, voor zover er nog bewaartermijnen moeten worden nageleefd. Uit voorzorg geven we de aanwijzing dat we bij een verwijderaanvraag uw sollicitatie niet meer mee kunnen nemen in de lopende sollicitatieprocedure.

Indien we u geen functie in ons bedrijf kunnen aanbieden, worden uw gegevens uiterlijk 6 maanden na een afwijzing automatisch verwijderd.

WWW.WERKZEUG-FORUM.DE

U heeft de mogelijkheid om via ons forum ideeën uit te wisselen met andere forumdeelnemers over onderwerpen rondom de gereedschappen van HAZET. Voor het gebruik is een registratie vereist, waarbij u een gebruikersnaam en een e-mailadres en uw naam moet opgeven. Overige gegevens zijn vrijwillig. De gegevens worden door ons opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het gebruik van deze dienst. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 b) AVG.

De bijdragen in onze discussiefora "www.werkzeug-forum.de" zijn voor iedereen toegankelijk. U moet voor de plaatsing van uw bijdragen zorgvuldig controleren of deze geen informatie bevatten die niet voor de openbaarheid is bestemd. U moet er rekening mee houden dat uw bijdragen in zoekmachines worden geregistreerd en ook zonder doelgerichte oproep van ons aanbod, wereldwijd bereikbaar worden.


ONLINE SHOPS

De bovenstaande uitvoeringen gelden in principe ook voor onze online shops (lifestyle shop) en reserveonderdelen shop.

Voor het gebruik van deze shops moet vooraf een registratieformulier worden ingevuld waarin we naar persoonlijke gegevens (naam, adresgegevens, contactgegevens) vragen. U kunt dan via een persoonlijk wachtwoord en e-mailadres inloggen en goederen bestellen.

De overdracht van uw gegevens vindt versleuteld plaats via https.

De betaling vindt plaats via onze paymentaanbieder Ogone, waarmee een opdrachtgegevensovereenkomst conform art. 28 AVG is opgesteld. Tussen de dienstverlener en ons shopsysteem en ons materiaalbeheer worden alleen de gegevens uitgewisseld die absoluut noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw online inkopen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is art. 6 lid 1 b) AVG.


VI. UW RECHTEN

Conform art. 15-21 AVG kunt u onder de daar beschreven omstandigheden, de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de bij ons verwerkte persoonlijke gegevens.

RECHT OP INZAGE

U heeft recht op inzage van de uw betreffende persoonlijke gegevens die bij ons worden verwerkt.

RECHT OP RECTIFICATIE

U kunt de rectificatie van onvolledige of onjuiste verwerkte persoonlijke gegevens verlangen.

RECHT OP GEGEVENSWISSING

U heeft recht op het wissen van de u betreffende persoonlijke gegevens, in het bijzonder als een van de volgende redenen van toepassing is

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking van uw gegevens rustte.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking.
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op verwijdering is niet van toepassing als deze tegen de legitieme belangen van de verantwoordelijke ingaat. Dit kan bijv. zijn

 • Persoonlijke gegevens die nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Een verwijdering is niet mogelijk vanwege bewaarplichten.

Indien gegevens niet kunnen worden verwijderd, kan er echter een recht op beperking van de verwerking (onderstaand) aanwezig zijn.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens van ons te verlangen, als

 • U de juistheid van de gegevens betwist en we daarom de juistheid controleren,
 • De verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik verlangt,
 • We de gegevens niet langer nodig hebben, maar deze nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens, en nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen.

RECHT OP DE OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

U heeft het recht de u betreffende persoonlijke gegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, indien de verwerking berust op een toestemming of een overeenkomst en de verwerking bij ons met behulp van een geautomatiseerd proces plaatsvindt.

HERROEPINGSRECHT

De betreffende persoon heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, e of f, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens berust op een toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

VII. REGELTERMIJNEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE GEGEVENS

Voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is, worden de gegevens verwijderd resp. vernietigd als ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de gegevensverwerking. Voor het bewaren van persoonlijke gegevens gelden verschillende termijnen. Zo worden gegevens met belastingrechtelijke relevantie in de regel 10 jaar bewaard, andere gegevens volgens handelsrechtelijke voorschriften in de regel 6 jaar. Verder kan de opslagduur ook de wettelijke verjaringstermijnen volgen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk wetboek (BGB) in de regel drie jaar, maar in bepaalde gevallen tot dertig jaar, kunnen bedragen.

VIII. RECHT OP BEZWAAR BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

Elke betreffende persoon heeft conform art. 77 AVG recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, indien hij van mening is dat de verwerking van de betreffende persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG. Verantwoordelijke toezichthoudende instantie in privacyrechtelijke gevallen is de privacyverantwoordelijke van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd, in ons geval dus de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen.