Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Hazet logo

Duurzaamheid

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, onze omgeving en de maatschappij. Dit doorleven we in al onze bedrijfsdivisies. Onze kwaliteitsproducten zijn de kern van ons bedrijf. Naast de erg lange levensduur maken onze gereedschappen ook de reparatie van andere producten mogelijk. Daardoor zijn onze gereedschappen meteen dubbel duurzaam.

In ons familiebedrijf richten we ons naast de economische doelen ook op prestaties voor het milieu en de maatschappij, om over de generaties heen duurzaam te handelen. Voor ons is het vanzelfsprekend een voorbeeldrol te spelen en de nodige verantwoordelijkheidszin inzake bescherming en behoud van het milieu in het bedrijf te integreren. Daarom hechten we bij de keuze van leveranciers en dienstverleners sterk aan de inachtneming van onze normen. Ook op het vlak van veiligheid op de werkplaats leggen we onze lat zeer hoog, omdat onze werknemers ons na aan het hart liggen.

Matthias Hoffmann, HAZET bedrijfsleider

We willen stoffen die gevaarlijk zijn voor water (bijv. zuren, logen, olie, KSS e.a.) vermijden of zodanig opslaan en gebruiken dat het milieu niet wordt geschaad. Afvalwater mag alleen schoon worden geloosd. Uitstoot van onze onderneming mag een schade aan het milieu en de medemens berokkenen.

Bedrijfsmilieuzorg betekent voor ons bedrijfsprocessen holistisch bekijken, te analyseren en te verbeteren. Alleen door zorgvuldig om te gaan met het milieu bij de productie en de terbeschikkingstelling van diensten kan de belasting op de medemens worden verminderd.

We verbinden ons ertoe de regelgevende verplichtingen, wetten en verordeningen in acht te nemen en bovendien de milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Bij alle milieubeschermingsmaatregelen richten we ons op de beste, beschikbare en economisch haalbare techniek. Dat vinden wij vanzelfsprekend in ons zakelijke handelen.

Het milieu kan slechts met succes worden beschermd door de actieve medewerking van alle medewerkers. Daarom willen we elke medewerker zodanig goed informeren en onderrichten dat hij actief medeverantwoordelijkheid voor zijn dagelijks handelen in ons bedrijf kan dragen.

We willen met onze zakelijke partners, de buurlanden, de overheid en het geïnteresseerde publiek een open en zakelijke dialoog over onze onderneming voeren en staan open voor voorstellen.

Bij de inkoop van onze grond- en hulpstoffen nemen we ecologische criteria in acht en we geven de voorkeur aan leveranciers uit Duitsland die net zoveel belang hechten aan milieubescherming, arbeidsvoorwaarden en het besparen van resources als wij. We willen het milieu sparen door kortere transportwegen, waardoor we staal uit Duitsland gebruiken en o.a. ook daardoor over een voor de tegenwoordige tijd nog zeer hoog eigen productie-aandeel van meer dan 75% beschikken.

We bewaken en beoordelen regelmatig de milieu-effecten van al onze bedrijfsactiviteiten in strenge audits door neutrale instanties evenals het bereiken van door ons gestelde doelen, die bij het verkrijgen van nieuwe gegevens uiteraard voortdurend worden aangepast.