Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Od pomysłu do produkcji seryjnej

Inspirowani nowymi wymaganiami naszych klientów, aktualnymi trendami i opinią zwrotną rynku stale co roku opracowujemy atrakcyjne nowości produktowe i rozwiązania. Nasze innowacje są made in Germany. Od pomysłu do nowego produktu, poprzez rozwój, aż po przydatność serii: to wszystko odbywa się u nas w Remscheid.

Do tego zawsze w centrum uwagi: najwyższa jakość, inteligentne rozwiązywanie problemów – najlepiej w połączeniu z entuzjazmem użytkowania! W przypadku wszystkich naszych produktów używamy wysokiej jakości materiałów i stawiamy na doskonałą obróbkę, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo.

Dokładnie to oznacza klasę premium i gwarantuje długotrwałość narzędzi HAZET. Zapraszamy Cię na wspólny spacer drogą prowadzącą od pierwszego pomysłu do produkcji seryjnej!

Ścieżka produktu

Etap 1: inspiracja – początek naszego innowacyjnego procesu

Podczas pierwszego etapu priorytetem jest znalezienie pomysłu. Inspiracji szukamy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: wśród kolegów, użytkowników, klientów i partnerów – z rynku.

W HAZET jesteśmy blisko praktyki i naszych profesjonalnych użytkowników. Ich potrzeby są naszym bodźcem do działania i dlatego pielęgnujemy intensywne relacje z producentami pojazdów, warsztatami, rzemieślnikami i ekspertami branżowymi. Aby uzyskać cenne impulsy do rozwoju nowych produktów, stawiamy również na naszych ekspertów HAZET, którzy codziennie wyruszają w trasę kompletnie wyposażonymi samochodami informacyjnymi HAZET i zbierają bezpośrednie informacje zwrotne z rynku oraz od użytkowników, często wspólnie kreując nowości z pomocą naszych działów zarządzania produktem i rozwoju.

Szukając pomysłów, nie skupiamy się na projekcie pojedynczego produktu: mamy przed oczami całokształt. Jako dostawca pełnego asortymentu oferujemy wysokiej jakości narzędzia i rozwiązania, które zapewniają wsparcie warsztatom i rzemieślnikom podczas całego procesu pracy. Odnosi się to również do przechowywania narzędzi lub ochrony pracy. Oszczędność czasu dzięki nowym rozwiązaniom pomaga warsztatowi przeprowadzać korzystniejsze cenowo naprawy, a na końcu zaoszczędzić pieniądze klientów warsztatu.

Etap 2: od koncepcji do realizacji

Tutaj w centrum uwagi znajduje się szczegółowa specyfikacja pomysłu. Zalicza się do niej m.in. techniczna specyfikacja, w której określa się, jakie wymagania powinien spełniać produkt. W związku z tym uwzględniane są oczywiście również istotne normy i standardy. Wszystko to definiujemy w katalogu wymagań i warunkach zamówienia, aby stworzyć jasne wytyczne dla dalszego rozwoju. Poziom jakości w HAZET jest wysoki i możemy go zagwarantować jako firma posiadająca certyfikat zgodnie z normą DIN EN ISO 50001 dla naszych produktów.

Na pierwszym etapie przygotowujemy wizualizację produktu i sporządzamy pierwsze rysunki techniczne. Stanowią one podstawę dla pierwszej produkcji prototypów. Celem jest uzyskanie jasnego obrazu ostatecznego wyglądu produktu i cech technicznych, jakie powinien on wykazywać.

Etap 3: pierwszy prototyp

Teraz produkt powoli nabiera kształtów. Bazując na koncepcji, tworzymy pierwsze prototypy.

Z funkcjonalnymi prototypami pod ręką nasi menadżerowie produktów lub projektanci sami udają się do warsztatów, zakładów przemysłowych lub rzemieślniczych. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z potencjalnymi użytkownikami otrzymujemy ważną informację zwrotną, która umożliwia nam dalsze ulepszanie prototypów. Próbki pierwotne pokazują, czy produkt faktycznie spełnia wymagania i funkcjonuje podczas rzeczywistego, praktycznego zastosowania. Uzyskana w ten sposób informacja zwrotna jest dla nas bardzo cenna i oczywiście jest brana pod uwagę podczas wdrażania naszych produktów.

Już podczas produkcji takich prototypów gwarantujemy najwyższe standardy i jakość.

Dzięki naszym zaawansowanym zakładom produkcyjnym na miejscu dzielą nas krótkie odległości i możemy zapewnić ścisłą wymianę pomiędzy działami zarządzania produktu, rozwoju i naszą produkcją. W ten sposób możemy w szybki i łatwy sposób dostosowywać produkt i stale go ulepszać.

Etap 4: industrializacja i walidacja – gruntowna kontrola

Szczegóły techniczne produktu są dalej opracowywane i definiowane, opisywane w odpowiednich dokumentach, jak np. rysunki CAD 3D, a po zatwierdzeniu technicznym umieszczane w bazach danych.

Te etapy odbywają się w ścisłym porozumieniu z naszymi specjalistami z działu produkcji w celu optymalizacji procesów produkcji i optymalnego tworzenia narzędzi wymaganych do produkcji i urządzeń produkcyjnych.

W ten sposób zapewniamy efektywną produkcję o wysokiej jakości w dużej liczbie sztuk i oferujemy naszym klientom tradycyjną jakość HAZET w uczciwej cenie.

Paralelnie do produkcji przemysłowej nasz produkt musi przejść etap walidacji: tutaj przechodzi generalną kontrolę.

Podczas obszernych testów laboratoryjnych produkt jest kontrolowany pod względem prawnych i wewnętrznych wymagań w ramach naszego systemu zarządzania jakością.

Etap 5: produkcja seryjna

Jeśli produkt zdał testy w praktyce, przechodzi do produkcji seryjnej.

W odniesieniu do produkcji naszych produktów w HAZET stawiamy w większości na produkcję własną i bezpieczny łańcuch dostaw. Imponującym dowodem jest udział w produkcji własnej wynoszący 75% w naszych czterech zakładach. Dzięki temu możemy zagwarantować dokładną kontrolę w trakcie procesu produkcji i jakość naszych produktów. Stawiamy na niezawodną i zrównoważoną produkcję.

Nasze narzędzia mają długą żywotność i cechują się łatwością naprawy. W ten sposób zapewniamy jakość naszych produktów. W przypadku prawidłowego zastosowania i odpowiedniej pielęgnacji również dla przyszłych pokoleń!