Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za pracowników, nasze środowisko i społeczeństwo. Wcielamy ją w życie we wszystkich obszarach działalności naszej firmy. Nasze produkty wysokiej jakości stanowią centrum naszego przedsiębiorstwa. Poza wysoką wytrzymałością nasze narzędzia umożliwiają również naprawy innych produktów. Dzięki temu nasze narzędzia są podwójnie zrównoważone.

W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie poza celami ekonomicznymi skupiamy się na działaniach na rzecz środowiska i społeczeństwa, aby pracować w zrównoważony sposób na przestrzeni pokoleń. Pragniemy dawać przykład innym i dlatego w działalność przedsiębiorstwa wpisaliśmy świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne. To dla nas oczywistość. W związku z tym przykładamy dużą wagę do zachowania naszych standardów także przy doborze dostawców i usługodawców. Poprzeczkę zawieszamy wysoko również w odniesieniu do BHP, gdyż nasi pracownicy są dla nas największym dobrem.

Matthias Hoffmann, Dyrektor zarządzający HAZET

Chcemy unikać substancji niebezpiecznych dla wody (np. kwasów, ługów, olejów, KSS itp.) lub przechowywać je i stosować tak, aby nie powodowały szkód dla środowiska. Ścieki muszą być czyste. Emisje z naszego zakładu nie mogą powodować szkód dla środowiska ani innych ludzi.

Dbałość o ekologię w zakładach oznacza dla nas kompleksowe spojrzenie na procesy robocze, analizowanie ich oraz poprawianie. Tylko ochrona środowiska podczas produkcji i świadczenia usług może zmniejszyć obciążenia dla innych.

Zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień urzędowych, przepisów prawa i rozporządzeń, a ponadto ciągłego usprawniania praktyk z zakresu ochrony środowiska w zakładzie. W przypadku wszystkich działań związanych z ekologią wykorzystujemy najlepszą dostępną i stosowaną w gospodarce technologię. Uważamy to za oczywistość w ramach naszej firmowej działalności.

Skuteczną ochronę środowiska można uzyskać tylko przy aktywnym udziale wszystkich pracowników. Dlatego chcemy odpowiednio uświadomić i przeszkolić każdego pracownika, aby mógł aktywnie przejąć współodpowiedzialność za swoje codzienne działania w naszej firmie.

Z naszymi partnerami handlowymi, sąsiadami, urzędami i zainteresowanymi osobami chcemy prowadzić otwarty i rzeczowy dialog dotyczący szkód dla środowiska powodowanych przez naszą firmę. Jesteśmy otwarci na uwagi dotyczące możliwości poprawy.

Podczas zamawiania naszych surowców i materiałów pomocniczych przestrzegamy kryteriów ekologicznych i preferujemy dostawców z Niemiec oraz tych, którzy do ochrony środowiska, warunków pracy oraz ochrony zasobów przywiązują równie dużą wagę, jak my sami. Pragniemy chronić środowisko poprzez krótsze drogi transportowe, w wyniku czego używamy stali pochodzącej z Niemiec i m.in. również z tego powodu w dalszym ciągu mamy bardzo wysoki udział produkcji własnej, który przy aktualnej sytuacji wynosi ponad 75%.

Regularnie kontrolujemy i oceniamy oddziaływanie na środowisko wszystkich działań naszego przedsiębiorstwa, przeprowadzając rygorystyczne audyty z pomocą neutralnych instytucji, oraz osiąganie ustalonych przez nas celów, które po zdobyciu nowej wiedzy oczywiście stale modyfikujemy.