Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Aby móc je zapewnić, niezbędne jest przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Obowiązuje zasada: narzędzie musi być dopasowane do zastosowania i czynności. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zrozumieć, w jaki sposób prawidłowo korzystać z narzędzia lub wózka warsztatowego. Narzędzie należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec ograniczeniom jego działania. Ważne: w przypadku pracy przy instalacjach elektrycznych należy korzystać wyłącznie z narzędzi z atestem VDE!

Przegląd naszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

 

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi

Przedłużanie ramienia dźwigni tylko za pomocą specjalnych narzędzi

Nie używać wkrętaków jako łomów ani przecinaków.

Prawidłowe przyłożenie siły zapewnia długą żywotność narzędzia i śruby.

Obowiązkowe okulary ochronne

Narzędzi ręcznych nigdy nie pobijać młotkiem.

Stosować wyłącznie wkrętaki o odpowiednim grocie i zawsze prowadzić je pionowo.

Nie obrabiać gotowych narzędzi.

Odpowiednio utylizować zużyte narzędzia.

Obowiązkowa ochrona słuchu

Unikać odprysków spowodowanych „nieprawidłowym uderzaniem”.

Oznaczenia rozmiarów służą do odpowiedniego przyporządkowania.

Narzędzia ręczne nie nadają się do użytku z kluczem udarowym.

Szczególne wskazówki dotyczące naszych wózków warsztatowych

Zawsze wyciągać tylko jedną szufladę (niebezpieczeństwo wywrócenia się).

Szuflady to nie drabina

Nigdy nie pociągać wózka warsztatowego.