Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Polityka prywatności

DO STRONY INTERNETOWEJ HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG

(WWW.HAZET.DE / HAZET.COM / WWW.WERKZEUG-FORUM.DE)

Ochrona danych osobowych użytkownika podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych związanych z wizytą na naszej witrynie internetowej jest dla nas ważną kwestią. Dane użytkownika są chronione zgodnie z przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy rodzaj i zakres danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny internetowej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

I. DANE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29
42857 Remscheid
NIEMCY
Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Faks +49 (0) 21 91 / 7 92-375
Adres e-mail: info@hazet.de

II. DANE DOTYCZĄCE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych:
Panem Arndtem Halbach z GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid
Adres e-mail: datenschutz@hazet.de
Telefon: +49 (0) 21 91 / 9 09-430

III. PODSTAWY PRAWNE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, w szczególności w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. PRZETWARZANIE DANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ


AUTOMATYCZNE PROTOKOŁOWANIE

Wizyty w naszych witrynach internetowych są protokołowane. Zasadniczo są rejestrowane następujące dane, przekazywane przez przeglądarkę:

 • adres IP używany aktualnie przez komputer lub router,
 • data i godzina,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny komputera,
 • przeglądane strony,
 • nazwy i wielkości żądanych plików,
 • oraz ewentualnie adres URL odsyłającej witryny internetowej.

Dane te są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, ulepszenia naszej witryny internetowej oraz analizy błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Plik dziennika jest usuwany po 7 dniach, chyba że jest on wymagany w celu wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych naruszeń prawa, o których powzięto wiedzę w okresie przechowywania pliku.


DANE KONTAKTOWE

Naszą witrynę internetową można również odwiedzić bez podawania danych osobowych.

Dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane adresowe lub dane kontaktowe), które nam użytkownik samodzielnie udostępnia, np. w ramach zapytania przesyłanego pocztą elektroniczną do osób kontaktowych wymienionych w naszej witrynie internetowej, są przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z użytkownikiem i tylko w celu, w którym zostały nam one udostępnione. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Dlatego poufne dane należy przesłać nam w inny sposób, np. pocztą.

Dane osobowe (np. nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie również inne dane, takie jak firma, dział i/lub sprawowana funkcja), które są nam przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, są przez nas zapisywane i przetwarzane tylko do korespondencji i tylko w takim celu, w jakim zostały nam udostępnione. Wraz z przesłaniem formularza użytkownik wyraża wyraźnie zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w opisany powyżej sposób. W każdej chwili użytkownik może odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

W naszej witrynie internetowej są stosowane tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę i przechowywane na komputerze użytkownika. Stosowanie plików cookie ma na celu zagwarantowanie, że witryna internetowa będzie bardziej przyjazna dla użytkownika. Przykładowo jest możliwe ponowne rozpoznanie użytkownika na czas trwania sesji bez konieczności ciągłego ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i są usuwane po zakończeniu sesji. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie).

Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Jeżeli używanie plików cookie nie jest pożądane, można ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała zapisywania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą nie być dostępne wszystkie funkcje naszych witryn internetowych.

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasza witryna internetowa korzysta z przycisków mediów społecznościowych różnych serwisów społecznościowych („Facebook”, „Google+”, „YouTube”, „Instagram”, „Twitter”). Przyciski są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej odpowiednie przyciski są dezaktywowane lub widoczne tylko w postaci łączy, dzięki czemu bez kliknięcia odpowiednich przycisków nie są wysyłane żadne dane do serwisów społecznościowych.

Po aktywacji poprzez kliknięcie przycisku jest nawiązywane bezpośrednie połączenie z danym serwisem społecznościowym. Jeżeli dana osoba jest zalogowana w serwisie społecznościowym, dostawca ten może przypisać wizytę do konta tej osoby. Jeżeli użytkownik nie chce, aby takie przypisanie miało miejsce, zalecamy, aby najpierw wylogować się ze swojego konta w serwisie społecznościowym. Jeżeli użytkownik nie jest członkiem serwisu społecznościowego, nadal istnieje możliwość, że dostawca może na przykład dowiedzieć się i zapisać adres IP. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie pobierania takich danych, nie powinien klikać tych przycisków.

Nie mamy żadnego wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez serwisy społecznościowe. Przepisy dotyczące ochrony danych oraz praw użytkownika w tym zakresie można znaleźć w Polityce prywatności serwisów społecznościowych

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect
Twitter: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/x-rules
Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

ZINTEGROWANIE FILMÓW Z SERWISU YOUTUBE

Z naszą witryną internetową są połączone filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z poziomu naszej witryny internetowej. Do zintegrowania filmów wideo używamy tak zwanego „rozszerzonego trybu ochrony danych” dostawcy serwisu YouTube. Zgodnie z informacjami serwisu YouTube nie są wówczas przechowywane żadne informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową, chyba że obejrzą one film. Mimo korzystania z rozszerzonego trybu ochrony danych nie można wykluczyć, że firma Google może ustawić tzw. plik cookie typu DoubleClick dla celów reklamowych. Taki rodzaj plików cookies można trwale dezaktywować na stronie https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638377983304307806-3157733991&rd=1.


GROMADZENIE DANYCH PRZEZ GOOGLE ANALYTICS

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu do analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez daną osobę z witryny internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z tej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jednak w razie aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie internetowej adres IP użytkownika zostaje uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zwracamy uwagę, że w tej witrynie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizelp” w celu zapewnienia anonimowego zapisu adresu IP. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na zlecenie administratora tej witryny internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia dalszych, związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu, usług na rzecz administratora witryny internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce; jednak należy mieć na uwadze, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny internetowej (łącznie z adresem IP) przez firmę Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

MAPY GOOGLE

Ta strona internetowa korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Usługa ta jest świadczona przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu skorzystania z funkcji Google Maps jest konieczne zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Administrator tej strony nie ma żadnego wpływu na przesyłanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwe wyszukiwanie informacji, które podajemy w witrynie internetowej. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych, ma możliwość dezaktywacji usługi „Google Maps” i tym samym uniemożliwienia przekazywania danych do Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję JavaScript w przeglądarce. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku nie można korzystać z „Google Maps” lub korzystanie z tej usługi będzie dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Miejscowości.

Powyższe stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkownika znajdują się w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


PRENUMERATA NEWSLETTERA

Oferujemy możliwość zamówienia newslettera przez naszą witrynę internetową. W momencie zapisu na newsletter są pobierane dane osobowe. Aby upewnić się, że newsletter został zamówiony przez daną osobę lub za pośrednictwem jej adresu poczty elektronicznej, wysyłamy najpierw wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu zawartego w wiadomości łącza aktywacyjnego dana osoba zostaje dodana do naszej listy odbiorców i będzie otrzymywać newsletter. Zamówienie newslettera jest protokołowane w celach dowodowych (adres IP, data, godzina).

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, informując nas o tym fakcie. W tym celu można w szczególności skorzystać z linku dostępnego na końcu każdego newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

KORZYSTANIE Z KOSZYKA HAZET

Podczas korzystania z koszyka zakupów HAZET, w celu zapytania sprzedawcy HAZET o jedno urządzenie lub kilka urządzeń, wprowadzone dane są przekazywane do wybranego sprzedawcy. W celu poprawnego opracowania zlecenia jest tworzony tymczasowy plik cookie. Profil użytkownika nie zostaje utworzony.


ANKIETA

Możliwy jest anonimowy udział w ankiecie poprzez formularz ankiety (http://www.hazet.de/umfrage/). W tym wypadku nie są tworzone żadne odniesienia do konkretnych osób. Jedynie w przypadku, gdy użytkownik życzy sobie odpowiedzi na sugestie lub krytykę i podany został adres e-mail lub numer telefon w celu nawiązania kontaktu (po udzieleniu wyraźnej zgody przez zaznaczenie odpowiedniego pola), zapisywane są wyłącznie dane osobowe przekazane w związku z prośbą o nawiązanie kontaktu. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na wykorzystywanie, a dane użytkownika zostaną wówczas niezwłocznie usunięte. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail (info@hazet.de) lub z inspektorem ochrony danych — Panem Arndtem Halbach (patrz niżej). To samo dotyczy wysłania informacji na temat plagiatu na adres e-mail plagiat@hazet.de (lub zgłoszenia telefonicznego pod numerem +49 (0) 2191 – 792-206).

SKŁADANIE APLIKACJI W FIRMIE HAZET

Korzystając z zakładki „Zawody”, można przesłać online aplikację o pracę w firmie HAZET. Przy korzystaniu z naszego formularza online gromadzimy dane osobowe użytkownika, które są nam potrzebne podczas procesu składania aplikacji. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, a także standardowe dokumenty aplikacyjne, takie jak list motywacyjny, CV i świadectwa. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi § 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (niemiecki skrót BDSG) w nowej wersji.

W każdej chwili można zażądać usunięcia swoich danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres personal@hazet.de. W wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko oraz stanowisko, którego dotyczyła aplikacja. Dane zostaną wtedy niezwłocznie usunięte lub przynajmniej zablokowane, jeżeli będzie nadal konieczne przestrzeganie terminów dotyczących przechowywania danych. Zapobiegawczo informujemy, że w przypadku złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych wniosek nie będzie już rozpatrywany w ramach bieżącej procedury aplikacyjnej.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie zaoferować danej osobie stanowiska w naszej firmie, jej dane zostają automatycznie usunięte najpóźniej 6 miesięcy po odrzuceniu oferty.

WWW.WERKZEUG-FORUM.DE

Za pomocą naszego forum oferujemy możliwość wymiany z innymi uczestnikami informacji dotyczących narzędzi firmy HAZET. W celu korzystania z forum należy się zarejestrować, podając nazwę użytkownika i adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Dane te są przez nas przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z tej usługi. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Wpisy na naszych forach dyskusyjnych «www.werkzeug-forum.de» są ogólnodostępne. Z tego względu przed opublikowaniem wpisów należy dokładnie sprawdzić, czy nie zawierają one danych nieprzeznaczonych do rozpowszechniania. Należy zatem mieć na uwadze, że wpisy są rejestrowane w wyszukiwarkach i udostępniane na całym świecie, a ich wyświetlanie nie musi być związane z naszą ofertą.


SKLEPY INTERNETOWE

Powyższe informacje obowiązują również zasadniczo dla naszych sklepów internetowych (Sklep Livestyle) i sklepu części zamiennych.

Korzystanie z tych sklepów wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza, w którym prosimy o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe). Następnie można się zalogować i zamówić towar. Do zalogowania jest potrzebne indywidualne hasło i adres e-mail.

Przekazanie danych przebiega w sposób zaszyfrowany przez https.

Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Ogone, z którym została zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Pomiędzy tym usługodawcą a naszym systemem sprzedaży internetowej a także działem zarządzania towarami są wymieniane tylko dane niezbędne do realizacji zakupu przez Internet.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z §§ 15–21 RODO użytkownik może dochodzić następujących praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeżeli są spełnione opisane tam warunki.

PRAWO DOSTĘPU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, której jej dotyczą.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są niekompletne lub nieprawidłowe.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a w szczególności jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe, które jej dotyczą, nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych, które jej dotyczą;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych nie ma jednak zastosowania, jeżeli jest ono sprzeczne z uprawnionym interesem administratora danych. Uprawniony interes to np.

 • dane osobowe, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • brak możliwości usunięcia ze względu na prawne obowiązki wymagające przetwarzania.

Jeżeli dane nie mogą zostać usunięte, można skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania (opisane poniżej).

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a administrator sprawdza prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych, lecz są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, może ona w każdej chwili odwołać tę zgodę.

VII. STANDARDOWE TERMINY USUWANIA DANYCH

Jeżeli brak jest ustawowego wymogu przechowywania danych, dane są usuwane lub niszczone, gdy nie są już potrzebne do celów przetwarzania danych. W stosunku do przechowywania danych osobowych obowiązują różne terminy. Przykładowo dane istotne dla prawa podatkowego są zazwyczaj przechowywane przez 10 lat, inne dane są zgodnie z przepisami prawa handlowego zazwyczaj przechowywane przez 6 lat. Okres przechowywania danych może również podlegać ustawowym terminom przedawnienia, które np. zgodnie z §§ 195 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) mogą z reguły wynosić trzy lata, a w niektórych przypadkach nawet do trzydziestu lat.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każda osoba, której dane dotyczą, może zgodnie z art. 77 RODO wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę; w naszym przypadku jest to krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i swobody informacji Nadrenii Północnej-Westfalii.