Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Nasza misja

Dzięki ponad 155-letniemu doświadczeniu niemieckiej firmy rodzinnej istniejącej od pięciu pokoleń pracujemy z pasją nad rozwojem i produkcją wysokiej jakości narzędzi ręcznych oraz wyposażenia warsztatowego.

Niezawodność

Nasze produkty są reprezentowane w przemyśle, w profesjonalnych warsztatach pojazdów osobowych i użytkowych oraz w sporcie motorowym, a także w zakresie konserwacji w branży lotniczej, morskiej i pojazdów dwukołowych oraz energii odnawialnej. A więc wszędzie tam, gdzie niezawodność przy najwyższych obciążeniach stanowi konieczność.

Jakość

Wysokiej jakości materiały i doskonałe wykonanie zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi i bezpieczeństwa często przewyższają zalecane normy. Tak postrzegamy jakość! To klasa premium!

Żywotność

Jeśli nasze narzędzia są prawidłowo stosowane, można z nich korzystać przez całe życie, a często nawet dłużej. Konserwowane i pielęgnowane są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki naszemu dobremu zaopatrzeniu w części zapewniamy wysoką łatwość naprawy w przypadku części wymiennych, np. części wewnętrznych grzechotek. Gwarantuje to trwałość i długą żywotność.

Długotrwałość

Poza długotrwałością nasze narzędzia umożliwiają również naprawy innych produktów, które w przeciwnym wypadku często zostałyby zutylizowane. To chroni środowisko i niski poziom zasobów, czyniąc dzięki temu nasze narzędzia podwójnie zrównoważonymi.

Komptetencje w obszarze rozwoju

Sami projektujemy i konstruujemy. Zawsze z ręką na pulsie. Blisko praktyki i innowacyjności. Każdego roku poszerzamy nasze portfolio o atrakcyjne nowości, rozwiązania i innowacje, które często wywołują entuzjazm wśród naszych użytkowników.

Kompetencje w zakresie produkcji

Nasze produkty są w ponad 75% made in Germany. W czterech zakładach w Niemczech dysponujemy nowoczesnymi, zaawansowanymi zakładami produkcyjnymi ze zintegrowanymi procesami produkcyjnymi oraz najnowszymi technologiami.

Od klasycznego kowalstwa po wysoce zaawansowane jednostki produkcyjne sterowane CNC i tzw. CoBots, czyli roboty współpracujące.

Oto, co oznacza HAZET – nasze wartości

Zawsze zwracaliśmy szczególną uwagę na budowanie i pielęgnowanie pełnych zaufania partnerstw na całym świecie. Obejmuje to rozumienie potrzeb i problemów klienta. Osobiste zaangażowanie w potrzeby naszych biznesowych partnerów idzie w parze z wysokim poziomem naszych produktów i usług. Jesteśmy przekonani, że rzetelne i uczciwe postępowanie w stosunkach handlowych w dłuższej perspektywie stanowi decydujący czynnik sukcesu.

Podstawę naszej współpracy stanowią poważanie, osobisty szacunek, tolerancja i zaufanie. Ponadto nasz sukces firmowy determinuje gotowość do działania, osobista odpowiedzialność i zaangażowanie.

Naszym deklarowanym celem jest umocnienie, utrzymanie i dalszy rozwój wiodącej pozycji wśród producentów narzędzi. Przeciętność nie jest dla nas. Nasz cel to być lepszym i szybszym od konkurencji. Wyróżnia nas korzystny stosunek jakości do ceny naszych produktów oraz ich uznanie na rynku. Nasza znana na całym świecie marka HAZET oraz jej produkty i usługi są obietnicą wydajności dla naszych klientów.
Ta obietnica wydajności obejmuje wysoką jakość produktu wraz z korzyściami dla użytkownika oraz wysoką jakość procesów we wszystkich działach i procesach biznesowych.
Tylko poprzez konsekwentne doskonalenie naszych procesów, produktów i usług możliwe jest stałe podnoszenie wydajności naszej organizacji.

Ten sukces zawdzięczamy zarówno ciągłości, jak i gotowości do działania. Firma HAZET działa w oparciu o wyniki, z korzyścią dla klientów i użytkowników.

Nasze procesy, instalacje i produkty są zaprojektowane w taki sposób, aby nie pogarszały i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, nie zagrażały ludziom i środowisku, a także aby wszystkie nasze działania były zdeterminowane przez oszczędne korzystanie z zasobów i aktywną ochronę środowiska.

Jesteśmy zaangażowani w nasz zakład produkcyjny w Niemczech i nadal dążymy do rozbudowy naszych zakładów w tym kraju. Firma HAZET jest świadoma, że nasze działania obejmują ochronę środowiska, oszczędność energii oraz zdrowie i bezpieczeństwo osób. Jesteśmy przekonani, że trwały, ekonomiczny sukces można zapewnić tylko poprzez przestrzeganie zasad i norm. Opowiadamy się za pełnym szacunku, uczciwym i zgodnym z zasadami postępowaniem w naszej codziennej działalności.

Podejmujemy odpowiedzialne działania profilaktyczne na wypadek sytuacji awaryjnych, aby zapewnić jak największą ochronę naszym pracownikom i uniknąć wpływu na środowisko w przypadku usterek. W ekonomicznie uzasadnionych granicach dążymy do dalszych inwestycji związanych z ochroną środowiska w nowe, przyjazne dla środowiska technologie i materiały. W tym celu regularnie oceniamy wpływ naszych działań zakładowych oraz procesów związanych z produkcją i rozwojem produktów na środowisko.

Polityka naszej firmy jest wiążąca dla całego naszego przedsiębiorstwa, kierownictwa i wszystkich pracowników. Aby w sposób zrównoważony utrzymać skuteczność systemu zarządzania, przeprowadzane są regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Nasza historia

Firma HAZET została założona w roku 1868 przez Hermanna Zervera. Nazwa marki „HAZET” pochodzi od zapisu fonetycznego inicjałów założyciela: „H” (HA) jak Hermann i „Z” (ZET) jak Zerver. Firma HAZET już piąte pokolenie znajduje się w posiadaniu rodziny. Od momentu założenia przedsiębiorstwa osiągnęliśmy wspólnie kilka kamieni milowych i jesteśmy dumni z naszej obecnej pozycji.

Więcej na temat naszej historii