Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Słownik

Dokładność

Dokładność (tolerancja) (określona w procentach) wskazuje dokładność wyzwalania (sygnału) klucza dynamometrycznego.

W HAZET dokładność (tolerancja) jest określana na podstawie wartości skali ustawionej w każdym przypadku; tj. klucz dynamometryczny wyzwala się niezawodnie nawet przy najniższym ustawionym momencie obrotowym.

Wielu konkurentów określa dokładność (tolerancję) pełnej wartości skali (tj. najwyższej wartości do ustawienia). Oznacza to, że narzędzie dynamometryczne mierzy mniej dokładnie.

Back