Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Glosář

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny (ne výstražný pokyn) jsou dle EN 82079 „informace týkající se bezpečnosti, které jsou podle smysluplně organizovaného systému shromažďovány nebo seskupeny v dokumentu nebo oddílu dokumentu, za účelem vysvětlení bezpečnostních opatření, nabytí povědomí o bezpečnosti a vytvoření základu ke školení uživatelů ohledně bezpečnosti“.

Bezpečnostní pokyn slouží k tomu, aby byly před nebezpečím chráněny osoby a také jiní živí tvorové nebo životní prostředí.

[Wikipedia / Další objasnění: de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitshinweis]

Back