Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Plná záruka HAZET

Plná záruka kvality HAZET

V naší firmě klademe velký důraz spokojenost zákazníků a kvalitu. Pokud by se přesto vyskytly nedostatky u našich produktů, můžete se spolehnout na to, že je rychle a nekomplikovaně odstraníme. Náprava uznaných vad se provádí bezplatnými opravami nebo nahrazením bezchybným produktem – případně i nástupnickým modelem.

Všechny naše produkty jsou při své výrobě co nejpřesněji přezkoumány. Podléhají přísné kontrole a jsou kontrolovány ohledně výrobních a materiálových vad. Pokud by se přesto vyskytly materiálové nebo výrobní vady, dáváme na naše produkty plnou záruku. To platí nezávisle na zákonných záručních lhůtách.

Nářadí, které vykazuje takovou závadu, bezplatně opravíme ve smyslu trvalé udržitelnosti. Nebo jej vyměníme., pokud oprava není možná. To si můžete přečíst také v našich Prodejních, dodacích a platebních podmínkách.

Takto to funguje:

 1. Pokud se z Vašeho pohledu vyskytla materiálová nebo výrobní vada, zašlete nám prosím produkt přes Vašeho specializovaného prodejce.
 2. Produkt bude překontrolován našimi odbornými pracovníky.
 3. Pokud by se Vaše podezření potvrdilo, produkt bezplatně opravíme nebo vyměníme.

Z plné záruky kvality HAZET jsou vyloučeny produkty, které

 • kvůli nedostatečné údržbě a péči
 • kvůli používání neodpovídajícímu předpisům nebo používání, které není v souladu s určením (V této souvislosti je třeba zohlednit příslušný návod k obsluze a bezpečnostní předpisy našich produktů a naše obecné bezpečností pokyny.)

již nejsou funkční.

Co chápeme jako „používání, které není v souladu s určením“?

 • Překročení běžné nebo předepsané zatížitelnosti nářadí, např. používání boční řezačky na příliš tvrdém drátu
 • použití dláta, důlkovače nebo průbojníku na příliš tvrdé oceli nebo pro příliš těžké práce.
 • Další používání nářadí, které je již částečně poškozené nebo defektní.
 • Ovládání šroubů nebo matic pomocí nástrčných klíčů nesprávné velikosti.
 • Nářadí, které bylo změněno.
 • Použití nástrčných klíčů určených pro ruční manipulaci s rázovými utahováky.