Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Aby bylo možné ji zaručit, jsou nezbytné následující bezpečnostní pokyny.
V zásadě platí: Nástroj musí být vhodný pro oblasti používání a činnost. Podrobně si projděte návod k obsluze, abyste pochopili, jak se nástroj nebo dílenský vozík správně používá. Vaše nářadí udržujte čisté, aby se zabránilo omezení funkce. Velmi důležité: Pokud pracujete u elektrických zařízení, používejte výhradně izolované VDE nářadí!

Přehled našich bezpečnostních pokynů.

 

Návod k obsluze si před použitím přečtěte

Prodloužení ramena páky jen pomocí speciálního nářadí

Nepoužívejte šroubováky jako páčidlo nebo sekáč

Optimální silový záběr zajišťuje dlouhou životnost nástroje a šroubu

Ochranné brýle jsou povinné

Na ruční nářadí nikdy nepoužívejte kladivo

Používejte pouze šroubováky s vhodnou čepelí a veďte je vždy kolmo

Dodatečná úprava nářadí je zakázána

Opotřebené nářadí řádně zlikvidujte

Ochrana sluchu je povinná

Zabraňte odrolení v důsledku „nesprávných úderů“

Označení rozměrů slouží ke správnému přiřazení

Ručně ovládané nástroje nejsou vhodné pro rázové šroubováky

Zvláštní pokyny pro naše dílenské vozíky

Vždy vytáhněte pouze jednu zásuvku (nebezpečí překlopení)

Zásuvky nejsou žádné žebříky

Dílenský vozík nikdy netahejte