Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Prohlášení o ochraně osobních údajů

K WEBOVÉ STRÁNCE HAZET společnosti HAZET-WERK HERMANN ZERVER GMBH & CO. KG

(WWW.HAZET.DE / HAZET.COM / WWW.WERKZEUG-FORUM.DE)

Ochrana Vašich osobních údajů při jejich získávání, zpracovávání a využívání při příležitosti Vaší návštěvy naší domovské stránky je pro nás důležitým zájmem. Vaše údaje jsou chráněné v rámci zákonných předpisů. Následně Vás chceme informovat o druhu a rozsahu zpracovávání osobních údajů prostřednictvím této webové stránky podle článku 13 nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

I. ÚDAJE O ODPOVĚDNÉ OSOBĚ

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29
42857 Remscheid
GERMANY
Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Fax +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-mail: info@hazet.de

II. ÚDAJE K POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K otázkám ochrany údajů je Vám k dispozici externí pověřenec pro provozní ochranu údajů:
Pan Arndt Halbach z GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid
E-mail: datenschutz@hazet.de
Telefon: +49 (0) 21 91 / 9 09-430

III. PRÁVNÍ PODKLADY

Nařízení o ochraně osobních údajů nám dovoluje zpracovávání osobních údajů podle č. 6 odst. 1 GDPR zvláště v následujících případech:

 • Dotčená osoba dala svůj souhlas ke zpracovávání jí se týkajících osobních údajů pro jeden nebo více určitých účelů (čl. 6 odst. 1 a) GDPR).
 • Zpracování je potřebné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení předsmluvních opatření, která se provádějí na poptávku dotčené osoby (čl. 6 odst. 1 b) GDPR).
 • Zpracování je potřebné pro plnění právní povinnosti, které podléhá odpovědná osoba (čl. 6 odst. 1 c) GDPR).
 • Zpracování je potřebné k hájení oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí osoby, nepřevažují-li zájmy nebo základní práva a základní svobody dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zvláště tehdy, když se u dotčené osoby jedná o dítě (čl. 6 odst. 1 d) GDPR).

IV. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY


AUTOMATICKÉ PROTOKOLOVÁNÍ

Vaše návštěva na našich webových stránkách je protokolována. Evidují se nejprve v podstatě následující údaje odeslané z Vašeho prohlížeče:

 • IP adresa aktuálně používaná Vaším počítačem nebo Vaším routerem
 • datum a čas
 • typ a verze prohlížeče
 • operační systém Vašeho počítače
 • Vámi prohlížené stránky
 • název a velikost vyžádaného souboru / vyžádaných souborů
 • a rovněž příp. URL odkazující webové stránky.

Tyto údaje jsou shromažďovány toliko pro účely zabezpečení dat, ke zlepšování naší webové nabídky a rovněž k analýze chyb na základě čl. 6 odst.1 f GDPR. Soubor log se po uplynutí 7 dnů smaže, pokud není potřebný k vyjasnění nebo k doložení konkrétních porušení práv, která budou známá během lhůty uchovávání.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jinak můžete naši webovou stránku navštívit, aniž byste uvedli údaje o své osobě.

Osobní údaje (např. Vaše jméno, adresní údaje nebo kontaktní údaje), které nám o sobě sdělíte, např. v rámci poptávky zaslané e-mailem kontaktnímu partnerovi uvedenému na naší domovské stránce, jsou námi ukládány a zpracovávány pouze za účelem korespondence s Vámi, ke které jste nám tyto údaje poskytli. Zpracovávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 f. GDPR.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v zabezpečení. Ochrana údajů před přístupem třetí strany bez mezer není možná. Důvěrné údaje byste nám proto měli zasílat jiným způsobem, např. poštou.

Osobní údaje (např. Vaše příjmení, křestní jméno, adresa, telefonní číslo, Vaše e-mailová adresa, volitelně i další údaje, např. Vaše firma, Vaše oddělení anebo funkce), které nám o sobě sdělíte prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů, budou námi ukládány a zpracovávány pouze ke korespondenci s Vámi a pouze k účelu, ke kterému jste nám tyto údaje poskytli. Odesláním formuláře výslovně souhlasíte s tím, že můžeme Vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat, jak je uvedeno dříve. Svůj souhlas můžete kdykoliv do budoucna odvolat. Zpracovávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 a GDPR.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

V naší internetové nabídce se používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá na Vašem počítači. Používání cookies slouží k uživatelsky přívětivějšímu ztvárnění internetové nabídky. Tak je např. možné opětně rozpoznat uživatele po dobu relace, aniž by se muselo neustále nově zadávat uživatelské jméno a heslo. Cookies nenatropí na Vašem počítači žádné škody a po ukončení Vaší relace se smažou. Základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst.1 f GDPR.

Některé z námi používaných cookies se smažou bezprostředně po zavření Vašeho prohlížeče (tzv. relační cookies).

Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují opět rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé cookies).

Nepřejete-li si používání cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby ukládání cookies nebylo akceptováno. Pamatujte však při tom, že v tomto případě nebudete popřípadě moci používat veškeré funkce našich webových stránek.

POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Naše internetová prezentace používá tlačítko Social Media různých sociálních sítí („Facebook“, „Google+“, „YouTube“, „Instagram“, „Twitter“). Tlačítka jsou označena logem příslušné sociální sítě.

Při Vaší návštěvě na naší webové stránce jsou příslušná tlačítka deaktivovaná, resp. toliko propojená tak, aby se bez kliknutí na příslušná tlačítka neodesílaly žádné údaje na sociální sítě.

Po aktivaci kliknutím na tlačítko se vytvoří přímé spojení s příslušnými sociálními sítěmi. Jste-li přihlášení k některé sociální síti, může tento poskytovatel přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. Pokud toto nechcete, doporučujeme Vám nejprve se od svého účtu odhlásit. Nejste-li členem sociální sítě, je přesto možnost, že se poskytovatel dozví Vaši IP adresu a uloží ji. Pokud to nechcete, neklikejte na tlačítko.

Nemáme žádný vliv na účel a rozsah získávání údajů a další zpracovávání a využívání údajů sociálními sítěmi. Ustanovení o ochraně údajů a rovněž Vaše tohoto se týkající práva byste měli zjistit z příslušných prohlášení o ochraně údajů sociálních sítí

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

ZAČLENĚNÍ VIDEÍ YOUTUBE

Začlenili jsme do naší online nabídky videa YouTube, která jsou uložená na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z naší webové stránky. Používáme k začlenění videí takzvaný „Rozšířený režim ochrany údajů“ poskytovatele YouTube. Podle YouTube nejsou ukládány žádné informace o návštěvnících naší webové stránky, pokud se nepodívají na video. I přes používání rozšířeného režimu ochrany údajů však nelze vyloučit, že není ze strany Google DoubleClick cookie, který slouží k reklamním účelům. Tento cookie můžete trvale deaktivovat na https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.


ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a umožní analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce je však Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese úplná IP adresa a tam se uloží. Upozorňujeme, že byl na této webové stránce nástroj Google Analytics rozšířen o kód „anonymizelp“ pro zaručení anonymizované detekce IP adresy. Základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst.1 f) GDPR.

Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa sdělená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude společností Google spojována s jinými údaji.

Můžete zabránit ukládání cookies příslušným nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci popřípadě používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete kromě toho zabránit shromažďování údajů vygenerovaných souborem cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (např. Vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracovávání těchto údajů společností Google tak, že si na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhněte dostupný plugin prohlížeče a nainstalujete si jej.

GOOGLE MAPS

Tato stránka používá prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K používání funkcí Google Maps je potřeba uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps probíhá v zájmu působivého zobrazování našich online nabídek a snadné možnosti vyhledání námi na webové stránce uváděných Nesouhlasíte-li se zpracováváním Vašich údajů, je možnost službu „Google Maps“ deaktivovat a zabránit tímto způsobem přenášení dat na Google. K tomu musíte deaktivovat funkci Java Script ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci „Google Maps“ používat vůbec nebo jen omezeně. míst.

Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


OBJEDNÁNÍ INFORMAČNÍHO BULLETINU

Nabízíme Vám možnost objednat si prostřednictvím naší webové stránky informační bulletin. Při objednání dojde k získání Vašich osobních údajů. Abychom se ujistili, že byl informační bulletin skutečně objednán Vámi, resp. z Vaší e-mailové adresy, obdržíte nejprve potvrzovací mail. Teprve poté, co kliknete na aktivační odkaz, který se v něm nachází, budete zahrnuti do našeho e-mailového rozdělovníku a budete dostávat informační bulletin. Objednání informačního bulletinu se pro účely dokazování zaprotokoluje (IP adresa, datum, čas).

Máte kdykoliv možnost sdělením nám odebírání informačního bulletinu zrušit, k tomu můžete zvláště použít také odkaz na konci každého informačního bulletinu pro Vaše odhlášení. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst.1 a) GDPR.

POUŽÍVÁNÍ NÁKUPNÍHO KOŠÍKU HAZET

Při využití nákupního košíku HAZET – pro zadání poptávky po jednom nebo po více nářadích na odborného prodejce HAZET – budou zadané údaje postoupeny Vámi zvolenému prodejci. Pro správné zpracování vaší zakázky využíváme časově omezený soubor cookie. Přitom se nevytváří profil uživatele.


PRŮZKUM

Průzkumu prostřednictvím dotazníkového formuláře (http://www.hazet.de/umfrage/) se můžete zúčastnit anonymně, v takovém případě nedochází k osobní identifikaci. Jen pokud si budete přát odpověď na vaše podněty a kritiku a zadáte pro navázání kontaktu vaši e-mailovou adresu nebo vaše telefonní číslo (poté, co jste zaškrtnutím příslušného políčka výslovně udělili souhlas), budou vámi poskytnuté osobní údaje uloženy výhradně k této žádosti o kontakt. S tímto využitím údajů můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas, vaše údaje pak budou obratem smazány. V takovém případě napište na naši e-mailovou adresu (info@hazet.de) nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Arndta Halbacha (viz níže). Zcela odpovídajícně platí, když jste nám přes plagiat@hazet.de (nebo telefonicky přes +49 (0) 2191 – 792-206) dali upozornění o plagiátech.

ŽÁDOSTI UCHAZEČŮ U HAZET

Máte možnost se pod bodem „Zaměstnání“ online ucházet o místo u společnosti HAZET. Při použití našeho online formuláře získáme od Vás osobní údaje, které potřebujeme pro proces ucházení se o místo. Zde se jedná o Vaše jméno, Vaši adresu a rovněž Vaše kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, kromě toho obvyklé podklady žádosti o místo jako průvodní dopis, životopis a vysvědčení. Právním základem pro zpracovávání údajů je § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (nové vydání).

Máte kdykoliv právo požádat a smazání Vašich údajů zasláním e-mailu na personal@hazet.de. Uveďte prosím v tomto e-mailu své celé jméno a místo, o které jste se ucházeli. Vaše údaje pak budou neprodleně smazány nebo přinejmenším zablokovány, je-li třeba ještě zohlednit lhůty pro uchovávání. Z opatrnosti připomínáme, že v případě žádosti o smazání již nelze Vaši žádost o místo pro probíhající proces ucházení se o místo zohlednit.

Nebudeme-li Vám moci nabídnout žádné místo v naší firmě, budou Vaše údaje nejpozději 6 měsíců po sděleném odmítnutí smazány.

WWW.WERKZEUG-FORUM.DE

Máte možnost prostřednictvím našeho fóra komunikovat o tématech okolo nástrojů firmy HAZET s ostatními účastníky fóra. K využívání je potřebná registrace, ve které musíte uvést uživatelské jméno a e-mailovou adresu a rovněž své jméno. Další údaje jsou dobrovolné. Údaje budou námi uloženy a použity výhradně k využívání této služby. Zpracovávání Vašich údajů se zakládá na čl. 6 odst.1 b) GDPR.

Příspěvky v našich diskusních fórech «www.werkzeug-forum.de» jsou přístupné každému. Před zveřejněním vašeho příspěvku se přesvědčte, že neobsahuje údaje, které nejsou určeny pro veřejnost. Musíte počítat s tím, že vaše příspěvky budou registrovány ve vyhledávačích, a proto budou globálně přístupné i bez cíleného adresování naší nabídky.


ONLINE-SHOPS

Výše uvedené výklady platí v podstatě i pro naše online shopy (Livestyle shop) a shop náhradních dílů.

Využívání těchto shopů předpokládá předchozí registraci prostřednictvím formuláře, ve kterém se dotazujeme na osobní údaje (jméno, adresní údaje, kontaktní údaje). Pak se můžete osobně přihlásit prostřednictvím individuálního hesla a e-mailové adresy a objednávat zboží.

Sdělování Vašich údajů probíhá šifrovaně přes https.

Vyúčtování probíhá přes našeho poskytovatele platebních služeb Ogone, s nímž jsme uzavřeli příslušnou pověřovací smlouvu podle čl. 28 GDPR. Mezi tímto poskytovatelem a naším obchodem, tzn. naším systémem zbožového hospodářství, probíhá výměna dat jen v rozsahu nezbytném pro vyřízení vašeho on-line nákupu.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů je čl. 6 odst.1 b) GDPR.


VI. VAŠE PRÁVA

Podle §§ 15-21 GDPR můžete při existenci tam popsaných předpokladů uplatnit následující práva ve vztahu k u nás zpracovávaným osobním údajům.

PRÁVO NA INFORMACI

Máte právo na informaci o Vás se týkajících osobních údajích, které se u nás zpracovávají.

PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo požadovat opravu neúplných nebo nesprávně zpracovaných osobních údajů.

PRÁVO NA SMAZÁNÍ

Máte nárok na smazání Vás se týkajících osobních údajů, zvláště tehdy, existuje-li některý z následujících důvodů

 • Vaše údaje již nejsou pro účely, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovávány, potřebné.
 • Odvoláte svůj souhlas, o které se zpracovávání Vašich údajů opíralo.
 • Uplatnili jste právo na odpor proti zpracovávání
 • Vaše údaje byly zpracovávány neoprávněně.

Právo na smazání však není tehdy, stojí-li proti němu oprávněné zájmy odpovědné osoby. To mohou např. být

 • Osobní údaje jsou potřebné k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.
 • Smazání není možné kvůli povinnostem uchovávání

Nelze-li údaje smazat, může však být dáno právo na omezení zpracovávání (následně).

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁVÁNÍ

Máte právo od nás požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, když

 • popíráte správnost údajů a my proto správnost ověřujeme,
 • je zpracovávání neoprávněné a Vy odmítnete smazání a namísto toho požadujete omezení používání
 • my údaje již nepotřebujeme, avšak Vy je potřebujete k k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků,
 • jste podali odpor proti zpracovávání Vašich údajů a ještě není zjištěno, zda naše oprávněné důvody nepřevažují Vaše důvody.

PRÁVO NA PŘEVODITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo Vás se týkající osobní údaje, které jste nám poskytli, obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat jiné odpovědné osobě bez našeho zabránění, pokud zpracovávání spočívá na souhlasu nebo na smlouvě a zpracovávání u nás probíhá pomocí automatizovaných procesů.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Dotčená osoba má právo z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, kdykoliv podat odpor proti zpracovávání jí se týkajících osobních údajů, které probíhá na základě článku 6 odstavce 1 písmen e nebo f; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení Spočívá-li zpracovávání Vašich osobních údajů na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

VII. REGULAČNÍ LHŮTY PRO SMAZÁNÍ ÚDAJŮ

Neexistuje-li zákonný předpis o uchovávání, budou údaje smazány, resp. zničeny, nejsou-li již pro dosažní účelu zpracovávání údajů potřebné. Pro uchovávání osobních údajů platí různé lhůty, tak jsou údaje relevantní pro daňové právo uchovávány zpravidla 10 let, jiné údaje podle předpisů obchodního práva zpravidla 6 let. Nakonec se může doba uložení řídit také podle zákonných promlčecích lhůt, , které například podle §§ 195 a dále německého občanského zákoníku (BGB) mohou činit zpravidla tři roky, v určitých případech ale také až třicet let.

VIII. STÍŽNOST U DOZÍRAJÍCÍHO ÚŘADU

Každá osoba má podle čl. 77 GDPR právo na stížnost u dozorčího úřadu, domnívá-li se, že zpracovávání jí se týkajících osobních údajů porušuje GDPR. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách práva na ochranu údajů je zemský pověřenec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má podnik své sídlo, v našem případě zemský pověřenec pro ochranu údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska.