Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Servisní centrum momentové techniky

Na servisu nám velmi záleží

Klademe velký důraz nejenom na kvalitu našich produktů. Ale také na náš servis. Jsme přímým kontaktním partnerem pro všechny otázky k tématům údržba, seřizování, kalibrace a vyřizování reklamací ohledně našich produktů momentové techniky. 
Náš servisní tým Vám nabízí tyto základní služby:

    •    Oprava, seřizování, kalibrace a certifikace momentových klíčů HAZET
    •    Případné servisní úlohy u momentových klíčů HAZET
    •    Krátké čekací doby
    •    Zkušební prostředky - kontrolní servis pro momentové klíče
    •    Kontaktní partner v servisních záležitostech

Náš kalibrační servis

Momentové klíče jsou vysoce přesné nástroje. Přesnost klíčů je důležitá a rovněž správnost nastavených hodnot. Aby to tak také zůstalo, měly by být momentové nástroje překontrolovány a kalibrovány po 5.000 použití, takzvaných změnách zatížení, nebo nejpozději době používání 12 měsíců. Tak to doporučuje norma DIN EN ISO 6789.

Naše kalibrační laboratoř je akreditována u Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Nár. akreditační místo Německa, Berlín, krátce DAkkS). Můžeme kalibrovat nejenom oblast utahovacího momentu, ale také oblast úhlu otočení. Tím pokryjeme kompletní rozsah funkcí našich oznamujících (sTAC) a také našich spouštěných momentových klíčů. Ke každému kalibrovanému klíči obdržíte kalibrační list. 
Pro zaslání nám Vašeho momentového klíče ke kalibraci, nabízíme dvě možnosti. 


1.    Přímé zaslání s naším formulářem zakázky jako průvodním listem. Takhle to funguje:

  • Formulář zakázky úplně vyplňte a následně vytiskněte.
  • Vytištěný formulář přiložte ke zboží.
  • Zboží pečlivě zabalte, aby se zabránilo poškození při přepravě.
  • Balík dostatečně ofrankovaný zašlete na ZÁVOD HAZET v Remscheid.
     

HAZET-WERK
Service-Center
Güldenwerther Bahnhofstraße 17
42857 Remscheid
 
2.    Zaslání momentového klíče s vhodným servisním paketem
V rozsahu produktu těchto paketů je kromě kalibračního servisu také zaslání, které obsahuje kartonáž a menší opravy.

Akreditace podle DIN EN ISO/IEC 17025 pro měřené veličiny:

•    Utahovací moment (DIN EN ISO 6789-2:2017)
•    Úhel otočení (VDI/VDE 2648 list 2; bez bodu 4.2)

Naše servisní pakety – pohodlně, rychle a bezpečně

Se zakoupením jednoho z našich servisních paketů získáte zvláštní komfort k Vašemu momentovému klíči. Se servisními pakety Vám značně usnadňujeme tento postup: Váš momentový klíč bude vyzvednut, kalibrován, opraven a znovu certifikován. Vezměte prosím v úvahu, že jsou opravovány jen ráčnové vnitřní díly a také malé díly. Následně Vám bude momentový klíč zaslán zpět. Během pěti pracovních dnů s připočtením zaslání obdržíte Váš nástroj zpět prakticky jako nový.

Zde objednejte vhodný servisní paket pro momentový klíč.

V servisním paketu se nachází TAN. Ten vyjměte.

Přihlášení zaslání na: https://web.hazet.de/ps/. Zadejte TAN, adresu, požadovaný termín vyzvednutí a číslo výrobku momentového nářadí.

Momentový klíč a list pro zaslání zpět vložte do přepravního obalu. Balíková služba si zásilku bezplatně vyzvedne ve sjednaném termínu.

Po provedené rekalibraci, seřizování nebo opravě ráčnových vnitřních dílů obdržíte nejpozději za 5 pracovních dnů u nás v servisu Váš momentový klíč zpět. 

Oprava

Pokud by byla nutná oprava, můžete nám zaslat Váš momentový klíč. Překontrolujeme jej a určíme potřebné opravy. To se provádí z hlediska technických a ekonomických aspektů. Budou-li tyto opravy fakturovány, obdržíte předem předběžný rozpočet nákladů.

Některé náhradní díly jako ráčnové vnitřní díly můžete získat také u nás v obchodě s náhradními díly.
Při různých opravách musí být následně provedena rekalibrace. Proto nenabízíme všechny náhradní díly k volnému zakoupení.

Často kladené otázky

Momentové nářadí

Všechny naše mechanické momentové klíče jsou kalibrovány pro utahování doprava (pravotočivý závit).

Pro manipulaci s levotočivým závitem ale můžete použít naše momentové klíče s nástrčným čtyřhranem (9x12 nebo 14x18 mm). Jednoduše nástrčný nástroj otočný o 180° zastrčit do uchycení nástroje.

Orientujeme se s doporučením zkušebního / kalibračního intervalu dle normy DIN EN ISO 6789:2017 pro momentové klíče, která doporučuje rekalibraci po jednom roce, po 5000 zatížení nebo po každém přetížení. Při zvýšených požadavcích na kvalitu příp. bezpečnost nebo při intenzivním používání je třeba zkrátit intervaly překontrolování. Kalibrační interval je předem dán uživatelem, protože má odpovědnost a zná používání zkoušeného přítsroje.

Momentový klíč je měřicí nástroj, který by neměl být používán k jinému než určenému účelu. K povolování jsou lépe vhodné jiné nástroje např. držák nástrojů HAZET 6396 nebo 6397 příp. rázový utahovák.

HAZET kontroluje, seřizuje, opravuje a certifikuje zásadně pouze momentové klíče vlastní výroby.

Nabídky školení

Seřizování, kalibrace a oprava momentových klíčů vyžaduje kromě znalostí DIN EN ISO 6789 také podrobné znalosti konstrukce a funkce momentových klíčů. Tyto znalosti zprostředkujeme ve školeních, která nabízíme v našem moderním školicím centru „Svět HAZET“.

V případě potřeby jednoduše u nás poptejte příští termíny.

Vysvětlení piktogramů

Všechny informace je potřeba respektovat

Úhel otočení

Používání jako páky / upínacího nástroje je nepřípustné

Zabránit změnám bodu působení síly

Při používání respektovat správný tvar a velikost

Dosažení nastavené hodnoty je slyšitelné a znatelné, opticky vnímatelné (se signalizační hlavou)

SYSTÉM 6004CT ∙ 6005CT:
Pozor! Směr otáčení vlevo bez omezení točivého momentu

Před používáním si přečíst návod k obsluze

Dělení stupnice

Používání jako úderného nářadí je nepřípustné

Dodatečné úpravy nástrojů jsou zakázány

Doporučená pracovní / skladovací teplota: -10° C až +40° C

Likvidace za dodržování platných předpisů týkajících se práce a ochrany životního prostředí

SYSTÉM 6004CT ∙ 6005CT:
Přečerpání není možné

Používání pouze odbornými pracovníky

Ovládací síla

Žádné kapaliny, agresivní látky

Ovládání plynule a netrhavě

Neovládejte momentový klíč trhavým pohybem

Výhradně koncipován k pevnému utahování šroubových spojů

SYSTÉM 6004CT ∙ 6005CT:
Zatažením za vytahovací objímku vysuňte ovládací nástroje

S kalibrovaným ručním nářadím zacházet opatrně

Odblokování hnacích čtyřhranů

Žádné kloubové spoje nebo nástavce

Nasadit pravoúhle k šroubovému spoji

Dbát na bezpečný stav

Kalibrovaný směr otáčení (ve směru hodinových ručiček) Uvolňovací moment = nastavená hodnota

Upozornění specifická pro systém

Odblokovat

SYSTÉM 5000-3CTOdblokování (1):
Otočení bezpečnostního blokování doleva ←

SYSTEM 6004CT ∙ 6005CT - Odblokování (1):
Odemkněte nastavovací knoflík pomocí otočného knoflíku. Stav uzamčení viditelný v okně

SYSTÉM 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CTOdblokování (1):
Otočení bezpečnostního blokování doprava

SYSTÉM 5000CT ∙ 5000-2CT – Odblokování (1):
Otočení bezpečnostního blokování doprava

SYSTÉM 6000CT (6130 – 6296-1CT) – Odblokování (1):
Otočení bezpečnostního blokování doprava

Nastavení

SYSTÉM 5000CT ∙ 5000-2CT – Nastavení (2):
Otáčením rukojeti nastavit požadovaný utahovací moment.

SYSTÉM 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CT (6106-1CT – 6282-1CT) – Nastavení (2):
Rukojeť posunout dopředu a v této poloze rukojetí otáčet tak dlouho, až je dosaženo požadované hodnoty

SYSTÉM 6000CT (6130 - 6296-1CT) – Nastavení (2):
Otáčením rukojeti nastavit požadovaný utahovací moment

SYSTEM 6004CT ∙ 6005CT - Nastavení (2):
Nastavte požadovanou hodnotu pomocí nastavovacího knoflíku

Fixace

SYSTÉM 5000-3CTFixace (3):
Otočení bezpečnostního blokování doprava

SYSTEM 6004CT ∙ 6005CT - Fixace (3):
Otočným knoflíkem zajistěte nastavovací knoflík. Stav aretace viditelný v okénku

SYSTÉM 5000CT ∙ 5100-2CT – Fixace (3):
Otočení bezpečnostního blokování doleva

SYSTÉM 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CT (6106-1CT – 6282-1CT) – Fixieren (3):
Zafixování se uskuteční automaticky uvolněním rukojeti.
Zajištění otáčením bezpečnostního blokování doleva ←.

SYSTÉM 6000CT (6130 – 6296-1CT) – Fixace (3):
Otočení bezpečnostního blokování doprava

Směr ovládání

SYSTÉM 5000CTSměr ovládání:
Přestavením hnacího čtyřhranu zvolit směr ovládání

SYSTÉM 5000-2CT ∙ 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CT (6106-1CT – 6282-1CT) – Směr ovládání:
Přestavením přepínací páky zvolit směr ovládání

SYSTEM 6004CT ∙ 6005CT - Směr ovládání:
Volnoběžka přepínatelná na pravýlevý ← | pevný

Kontaktní servisní středisko Momentové nástroje

Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-355
service-center@hazet.de

Doba poskytování služeb:

Pondělí až čtvrtek od 7:00 do 15:30 hod
Pátek od 7:00 do 13:00 hod

Poštovní adresa:

HAZET-WERK
Servisní středisko
Güldenwerther Bahnhofstraße 17
42857 Remscheid