Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Od nápadu až po sériovou výrobu

Inspirováni novými požadavky našich zákazníků, aktuálními trendy a ohlasem trhu vyvíjíme permanentně atraktivní produktové novinky a řešení problémů. Naše inovace jsou Made in Germany. Od nápadu až k produktu, přes vývoj až po vhodnost pro sériovou výrobu. To všechno se odehrává u nás v Remscheid.

Při tom je vždy středem zájmu: nejvyšší kvalita, chytré řešení problému – nejlépe ještě v kombinaci s nadšeným z používáním! U všech našich produktů používáme vysoce kvalitní materiály a sázíme na excelentní zpracování pro maximální spolehlivost a bezpečnost.

Přesně to je Premium a zaručuje dlouhou životnost nářadí HAZET. Doprovázejte nás na cestě od prvního nápadu až po vhodnost pro sériovou výrobu!

Cesta produktu

Fáze 1: Inspirace – Začátek našeho inovačního procesu

V první fázi je středem zájmu nalezení nápadu. Inspirace nacházíme interně a externě. Mezi našimi kolegy, uživateli, zákazníky a partnery: Z trhu.

Protože my u HAZET jsme blízko praxi a našim profesionálním uživatelům. Jejich potřeby jsou naší hnací silou a proto pěstujeme intenzivní vztahy s výrobci vozidel, dílnami, řemeslníky a experty z oboru. Aby byly zachovány cenné impulzy pro nový vývoj produktů, sázíme také na naše odborné poradce HAZET, kteří jsou se svými plně vybavenými info vozíky HAZET každý den na cestách a mají přímý ohlas z trhu a od uživatelů a tak společně naším managementem produktů a naším vývojem často utvářejí novinky.

Při nacházení nápadů se nám jedná nejenom o vývoj jednotlivého produktu: Máme před očima celkový obraz. Jako výrobce celého sortimentu nabízíme vysoce kvalitní nářadí a řešení, podporujeme dílny a řemeslníky při jejich celém pracovním procesu. Tak například také při uschování nářadí nebo ochraně při práci. Úspora času při novém řešení problémů pomáhá provádět opravy v dílně s příznivějšími náklady a nakonec tím zákazníkovi dílny ušetří peníze.

Fáze 2: Od koncepce k realizaci

Zde je středem zájmu detailní specifikace nápadu. K tomu patří mimo jiné technická specifikace, při které je stanoveno, které požadavky produkt musí splňovat. Při tom jsou samozřejmě také zohledněny relevantní normy a standardy. To všechno definujeme v soupisu povinností a závazků, aby byla vytvořena jasná směrnice pro další vývoj. My u HAZET máme vysokou úroveň kvality a jako DIN EN ISO 50001 certifikovaná firma ji zaručujeme pro naše produkty.

V prvním kroku vizualizujeme produkt a vytvoříme technické výkresy. Ty slouží jako základ pro první výrobu prototypů. Cílem je, získat jasný obrázek o tom, jak má produkt nakonec vypadat a jaké technické charakteristiky bude mít.

Fáze 3: První prototyp

Nyní produkt pomalu získává tvar. Na základě koncepce vytvoříme první prototypy.

S prvními funkčními prototypy se naši produktoví manageři nebo vývojáři sami vydají do dílen, průmyslových nebo řemeslných provozů. Přímým kontaktem s potenciálními uživateli získáme správný ohlas, abychom mohli prototypy dále zdokonalovat. Z prvního vzorku je vidět, zda produkt skutečně odpovídá požadavkům a funguje v reálném použití blízkém praxi. Z toho získaný ohlas je pro nás velmi cenný a je samozřejmě zahrnut při realizaci našich produktů.

Již při výrobě takových prototypů jsou zaručeny nejvyšší standardy a kvalita.

Díky našim pokrokovým výrobním stanovištím na místě máme krátké cesty a blízkou komunikaci mezi managementem produktů, vývojem a naší výrobou. Tak můžeme rychle a snadno provádět úpravy a produkt kontinuálně zlepšovat.

Fáze 4: Industrializace a validace – Důležité části

Technické detaily produktu jsou dále vypracovávány a definovány a popsány v příslušných dokumentech, jako např. 3D CAD výkresy, a po technickém schválení uloženy v databázích.

Tyto kroky jsou prováděny v úzké spolupráci s našimi specialisty z výroby za účelem optimalizace výrobních procesů a optimálního vytvoření nástrojů potřebných k výrobě a výrobních zařízení.

Tak zaručujeme efektivní a vysoce kvalitní výrobu ve velkém počtu kusů a nabízíme našim zákazníkům obvyklou kvalitu HAZET za férovou cenu.

Paralelně s průmyslovou výrobou musí být náš produkt přezkoušen ve fázi validace, zde jsou kontrolovány důležité části.

V rozsáhlých laboratorních testech je produkt v rámci systému managementu kvality podroben zákonným a interním požadavkům.

Fáze 5: Výroba v sérii

Pokud produkt obstál v praktrických testech, jde se na vhodnost pro sériovou výrobu.

Při výrobě našich produktů sázíme u HAZET z převážné části na vlastní výrobu a bezpečné dodací řetězce. Působivý důkaz podílu vlastní výroby z více než 75% v našich čtyřech závodech. Tím zaručujeme přesnou kontrolu výrobního procesu a kvalitu našich produktů. Sázíme na spolehlivou a trvale udržitelnou výrobu.

Naše nářadí má vysokou životnost a dobrou opravitelnost. Tak zaručujeme kvalitu našich produktů. Při správném používání a odpovídající péči také pro další generace!