Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Vaše studium u HAZET

Mladí lidé utváří naši budoucnost! Především oblast automobilů a průmyslu potřebuje chytré hlavy jako jste Vy. A přesně proto Vás podporujeme! Teorii zprostředkuje studium. Praxe je u nás. To jsou naše duální studijní postupy, ve kterých můžete úplně jednoduše spojit teorii a praxi:

Bakalářské studium Business Administration je studium blízké praxi na vysoké škole FOM Wuppertal, ve kterém si osvojíte kompetence z oblasti odbytu, marketingu, nákupu a personalistiky.

V průběhu studia si osvojíte kompetence v oblasti podnikového hospodářství a národohospodářství. Kromě toho se naučíte analyzovat Vaše vlastní silné stránky a pole vývoje. Kromě toho vytvoříte individuální strategie učení a budete konsekventně dále rozvíjet Vaše osobní kompetence a dovednosti. Na konci studia budete mít široké vědeckohospodářské know-how a dobré praktické znalosti.

Dáváme Vám možnost, teorii z vysoké školy spojit se zajímavou praxí u HAZET. Proto podporujeme a rozvíjíme Vaše osobní silné stránky. S naším na praxi orientovaným nasazením Vás nejlépe připravíme na Vaši profesní budoucnost. Nechte nás společně dosáhnout něčeho velkého!

Předpoklady:

 • alespoň zralost na odbornou vysokou školu
 • podnikově hospodářské myšlení přesahující obor
 • strukturovaná práce s vlastní iniciativou

Proč HAZET?

 • Den za dnem rosteme a čelíme novým inovativním výzvám
 • Každý má šanci převzít odpovědnost a optimalizovat tak své dovednosti
 • Slučitelnost volného času, rodiny a zaměstnání nám leží na srdci

Bakalářské studium strojírenský inženýr je studium blízké praxi na BUGH Wuppertal, ve kterém poznáte technickou mechaniku, výrobní techniku, termodynamiku a jiné techniky. Duální studium nabízí tu velkou výhodu, že co se naučíte můžete hned použít v praxi.

Dáváme Vám možnost, teorii z vysoké školy spojit se zajímavou praxí u HAZET. V průběhu studia si osvojíte mnoho kompetencí v nejrůznějších prohlubujících oblastech jako je konstrukce a nauka o technických materiálech. Naučíte se nové výrobní techniky a modelování rozvoje výroby podporované počítačem. Kromě toho budete konsekventně dále rozvíjet Vaše osobní kompetence a dovednosti. Na konci studia budete mít široké know-how v oblasti strojírenství a dobré praktické znalosti.

Proto podporujeme a rozvíjíme Vaše osobní silné stránky. S naším na praxi orientovaným nasazením Vás nejlépe připravíme na Vaši profesní budoucnost. Nechte nás společně dosáhnout něčeho velkého.

Předpoklady

 • Alespoň zralost na odbornou vysokou školu
 • Technické chápání a rovněž řemeslná zručnost
 • Dobré porozumění oborům matematika, fyzika a chemie

Proč Hazet?

 • Den za dnem rosteme a čelíme novým inovativním výzvám
 • Každý má šanci, převzít odpovědnost a optimalizovat tak své dovednosti
 • Slučitelnost volného času, rodiny a zaměstnání nám leží na srdci

Máte zájem? Ucházejte se na bewerbung@hazet.de s vypovídajícími podklady (průvodní dopis, životopis a vysvědčení) s uvedením Vašeho požadovaného duálního studia.

U HAZET je kladen důraz na různorodost. Každý je u nás vítaný, jedno jakého pohlaví, národnosti, náboženství, handicapu, atd.

Těšíme se na seznámení s Vámi!

Sabine Kiesewetter

Vedoucí oddělení lidských zdrojů

Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29
42857 Remscheid

bewerbung@hazet.de