Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Impressum

HAZET-WERK


Prohlášení o ochraně osobních údajů k webové stránce HAZET

Poštovní adresa:
Poštovní přihrádka 10 04 61
42804 Remscheid
GERMANY

Adresa pro návštěvy:
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29
42857 Remscheid
GERMANY
Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Fax +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-mail: info@hazet.de

HAZET-WERK
Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Wuppertal - HRA 17574 Os. ruč. spol.:
Zerver Verwaltungsges. mbH
Wuppertal HRB 11054
Matthias J. Hoffmann (vedoucí společník), Guido Schmidt (vedení podniku) Daň. ident. č. DE 120803534

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů k webové stránce HAZET (www.hazet.de) naleznete na oddělené stránce https://www.hazet.de/de/datenschutzerklaerung.

 

REDAKČNÍ TÝM

Zodpovědný za obsah: Carsten Scholz
 

DESIGN/REALIZACE

Veškerá práva k textu, obrázkům a úpravě vyhrazena. HAZET neustále pracuje na zlepšování svých výrobků, proto už nemusí obrázky/údaje odpovídat poslednímu provedení, a jsou proto nezávazné! Informace o případných chybách a své podněty zasílejte na adresu závodu HAZET v Remscheidu.
 

INFORMACE K EXTERNÍM ODKAZŮM („DISCLAIMER“)

Pokud tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, upozorňujeme, že nemáme jakýkoliv vliv na jejich úpravu ani obsah. Proto za tyto cizí obsahy nemůžeme ručit. Za obsah stránek, na které vedou naše odkazy, jsou odpovědní jejich provozovatelé nebo poskytovatelé. Za obsah stránek, na které vedou naše odkazy, jsou odpovědní jejich provozovatelé nebo poskytovatelé, jejichž stránky byly v době vytváření odkazů prověřeny, zda neobsahují protiprávní obsah. Protiprávní obsah nebyl v době vytváření odkazů rozpoznatelný. Pokud zjistíme porušení práv, budou tyto odkazy okamžitě odstraněny. Permanentní kontrola obsahů stránek, na něž vedou naše odkazy, však není bez konkrétních důvodů možná. Budeme však vděčni za každé upozornění ohledně porušování práv. Totéž platí i pro všechny externí odkazy uvedené na této stránce a pro všechny obsahy stránek, na něž vedou reklamní prostředky (např. bannery, textové inzerce, videoinzerce). HAZET dále nezodpovídá za obsah internetových stránek, které obsahují odkaz na stránky www.hazet.de, www.hazet.com, www.werkzeug-forum.de popř. jejich podregistry.
 

RUČENÍ ZA VLASTNÍ OBSAH

Obsah našich stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Za pravdivost, úplnost a aktualitu obsahu však nemůžeme ručit. Jako poskytovatel služeb jsme však podle § 7 I zákona o telemédiích (TMG) odpovědní na základě všeobecných zákonů za vlastní obsah stránek. Podle § 8 až § 10 zákona o telemédiích (TMG) ovšem nejsme jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat zprostředkovaný nebo uložený cizí obsah nebo pátrat po možné protiprávní činnosti. Povinnost odstranit nebo zakázat použití informací podle zákona tímto není dotčena. S tím spojené ručení je ovšem možné až v okamžiku, kdy je nám známo konkrétní protiprávní jednání. Po zjištění daného jednání bude tento obsah neprodleně odstraněn.
 

INFORMACE K AKTUALITĚ

Všechny informace obsažené na této webové stránce byly velmi pečlivě ověřeny. Neručíme však za to, že obsah našich vlastních webových stránek je vždy správný, úplný a aktuální.
 

AUTORSKÉ PRÁVO

Provozovatelem stránek vytvořený obsah a díla na této stránce podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úprava, šíření a každé další zhodnocování nad rámec stanovený autorskými právy je nepřípustné bez písemného souhlasu autora. Stahování a kopírování těchto stránek je možné pouze pro nekomerční účely. Pokud nejsou obsahy na této stránce vytvořeny provozovatelem, budou zohledněna autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob budou příslušně označeny. Pokud přesto narazíte na porušení autorského práva, prosíme, abyste nás o této skutečnosti informovali. Pokud se dozvíme, že došlo k porušení zákona, budou takové obsahy neprodleně odstraněny.