Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Naše obecné principy

Se 155-letou zkušeností německého rodinného podniku mezitím v páté generaci pracujeme s nadšením na vývoji a výrobě vysoce kvalitních ručních nástrojů a dílenského vybavení.

Spolehlivost

Naše produkty jsou zastoupeny v průmyslu, v profesionálních dílnách pro osobní a užitková vozidla a také v motorismu. Kromě toho v údržbě v letectví, v mořské oblasti a v oblasti dvoukolek a také u obnovitelných energií. Tedy všude tam, kde je nutností spolehlivost s nejvyšším zatížením.

Kvalita

Vysoce kvalitní materiály a excelentní zpracování podle nejvyšších technických a bezpečnostních standardů, často daleko nad rámec předepsaných norem. To je naše ztvárnění kvality! To je prémiové!

Dlouhá životnost

Naše nářadí vydrží při správném používání po celý život a často dokonce déle. Hýčkané a opečovávané, je nezřídka předáváno dále z generace na generaci. Díky našemu dobrému zásobování náhradními díly zaručujeme vysokou opravitelnost u dílů podléhajících opotřebení, např. vnitřních dílů ráčen. To je trvale udržitelné a zaručuje dlouhou životnost.

Trvalá udržitelnost

Kromě vlastní dlouhé životnosti umožňuje naše nářadí také opravu jiných produktů, které jsou jinak často likvidovány. To šetří životní prostředí, tak jako tak omezené zdroje a činí tím naše nářadí hned dvojmo trvale udržitelné.

Vývojová kompetence

Vyvíjíme a konstruujeme sami. Vždy s dobou. Blízko praxi a inovativně. Každým rokem rozšiřujeme naše portfolio o atraktivní novinky, řešení problémů a inovace, které často vyvolají nadšené používání u našich uživatelů.

Výrobní kompetence

Naše produkty jsou s podílem vlastní výroby z více než 75% Made in Germany. Máme ve čtyřech závodech v Německu moderní pokrokové výrobní provozovny s aktuálními technologiemi integrovanými do výrobních postupů.

Od klasického kováře až po vysoce moderní CNC řízené výrobní jednotky a takzvané CoBots, tedy spolupracující roboty.

To přináší HAZET – Naše hodnoty

Klademe odjakživa zvláštní zřetel na celosvětové budování partnerství s důvěrou a pečování o ně. To zahrnuje porozumění potřebám a problémům zákazníka. Angažovanost lidí vůči našim obchodním přátelům je doprovázena vysokou úrovní našich produktů a služeb. Jsme přesvědčení o tom, že poctivé a solidní jednání v obchodním styku jsou dlouhodobě určující faktory úspěchu.

Základ naší spolupráce tvoří respekt, osobní odhad hodnot, tolerance a důvěra. Kromě toho tvoří naše motivace, naše vlastní odpovědnost a naše angažovanost předpoklad pro úspěch našeho podniku.

Naším prohlašovaným cílem je upevňovat, udržovat a dále rozvíjet naše špičkové postavení mezi výrobci nástrojů. Odvrácení od každé průměrnosti. Být lepší a rychlejší než konkurence. Je třeba pečlivě dbát na poměr ceny a výkonu našich produktů a jejich přijetí na trhu. Naše světoznámá značka kvality – HAZET – a její produkty a rovněž naše služby jsou příslibem výkonu našim zákazníkům.
Tento příslib výkonu zahrnuje kromě vysoké kvality produktů s vysokým užitkem pro uživatele také vysokou kvalitu procesů ve všech odděleních a obchodních procesech.
Pouze důsledným zlepšováním našich procesů, produktů a služeb je možný soustavný nárůst výkonu naší organizace.

Tohoto úspěchu docilujeme jak kontinuitou, tak i připraveností k jednání. Společnost HAZET pracuje s orientací na výsledek k užitku zákazníků a uživatelů.

Utváření našich procesů, zařízení a produktů probíhá ve formě, aby nebyly narušovány, resp. ohrožovány bezpečnost a zdraví našich pracovníků, aby naše produkty nepředstavovaly nebezpečí pro člověka a životní prostředí a aby šetrné zacházení se zdroji a aktivně provozovaná ochrana životního prostředí určovaly veškeré naše jednání.

Přiznáváme se k výrobnímu stanovišti Německo a usilujeme zde o další rozvoj našich závodů. Společnost HAZET si je vědoma, že naše jednání zahrnuje ochranu životního prostředí a úsporu energie a rovněž zdraví a bezpečnost lidí. Jsme přesvědčeni, že lze trvale udržitelný hospodářský úspěch zajistit pouze tehdy, když jsou dodržována pravidla a normy. Zastáváme čestné, poctivé a pravidlům vyhovující chování v každodenním podnikání.

Odpovědně činíme preventivní opatření pro případ nouze, aby byla zajištěna co největší možná ochrana našich pracovníků a zabránilo se dopadům na životní prostředí při poruchách. V hospodářsky zastupitelném rámci usilujeme o rozsáhlejší investice do nových technologií a materiálů šetrných k životnímu prostředí. K tomu účelu pravidelně posuzujeme účinky našich provozních činností, výrobních postupů a vývojů produktů na životní prostředí.

Firemní politika je závazná pro celou naši firmu, obchodní vedení a všechny pracovníky. Aby byla trvale udržitelně zachována účinnost systému managementu, jsou prováděny pravidelné interní a externí audity.

Naše historie

Společnost HAZET založil v roce 1868 Hermann Zerver. Název značky „HAZET“ vychází z foneticky psaných iniciál zakladatele, „H“ (HA) je zkratka jména Hermann a „Z“ (ZET) příjmení Zerver. Společnost HAZET je rodinnou firmou vlastněnou pátou generací. Od založení jsme společně dosáhli některých milníků a jsme hrdi na to, kde nyní jsme.

Více o naší historii