Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Glosář

Nm

Nm (newtonmetr) je jednotka SI pro vektorovou veličinu utahovací moment. V jiných zemích jsou používány jednotky lbf.ft nebo lbf.in.

Back