Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Glosář

Přesnost

Přesnost (tolerance) (udávaná v procentech) udává přesnost spuštění (signálu) momentového klíče.

U HAZETu je přesnost (tolerance) udávána vždy od nastavené hodnoty stupnice; tzn. momentový klíč se spolehlivě spustí i při nejnižším nastavovaném momentu.

Mnoho konkurentů udává přesnost (toleranci) od plné hodnoty stupnice (tj. nejvyšší nastavované hodnoty). To znamená, že momentové nářadí měří méně přesně.

Back