Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Glosář

TORX®

U TORX® jsou v porovnání s klasickým šestihranným profilem (vnitřní šestihran a vnější šestihran) šroub a nástroj méně zatíženy radiálními silami a proto jsou méně poškozeny. Přenos utahovacího momentu se uskutečňuje příměji přes radiální díly boků zubů místo přes téměř tangenciální plochy šestihranu.

Z důvodu zaoblení vnitřních špiček je účinek vrubu na obvod hlavy šroubu příp. nástroj u TORX® velmi nepatrný.

Existují vnitřní šrouby TORX® a vnější šrouby TORX®. Označení T znamená vnitřní profil TORX® a přišlo nejprve na trh. Potom byl vyvinut vnější profil tvar E (= External), pročež jsou označení jednotlivých profilů obvykle zkracována na T příp. TX a také TE. Označení velikostí nástrojů vnitřní TORX® byla libovolně stanovena; oproti tomu je u vnějších TORX® otvor klíče odvozován od šikmého rozměru bočních stěn.

Vnitřní šrouby TORX® jsou také označovány jako I-hvězda / vnitřní hvězda (anglicky star). Podle rozšířených šroubů s vnitřním a vnějším šestihranem je TORX® uchycení klíče v německých normách nazýváno "šestikruh".

TORX® (z anglického torque „utahovací moment“) je značka firmy Acument Intellectual Properties LLC. HAZET je majitelem výrobní licence pro nástroje TORX®.

Normové označení zní vnitřní šestikruh příp. vnější šestikruh.

[Wikipedia / Další objasnění: de.wikipedia.org/wiki/Torx]

Back