Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Bærekraft

Vi er oss bevisst hvilket ansvar vi har for våre medarbeidere, for miljøet vårt og samfunnet. Dette lever vi ut på alle våre bedriftsområder. Våre kvalitetsprodukter utgjør kjernen i vår aktivitet. I tillegg til sin lange levetid, muliggjør våre verktøy også reparasjon av andre produkter. Dermed er våre verktøy dobbelt bærekraftige.

I vår familiebedrift fokuserer vi ikke bare på økonomiske mål, men også på tjenester for miljøet og samfunnet for å kunne handle bærekraftig over generasjoner. For oss er det en selvfølge å fungere som rollemodeller og vise ansvar når det gjelder å beskytte og bevare miljøet i bedriften. Derfor legger vi stor vekt på å opprettholde våre standarder når vi velger våre leverandører og tjenesteleverandører. Vi setter også våre standarder svært høyt når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen, fordi våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Matthias Hoffmann, HAZET-firmasjef

Vi ønsker å unngå vannforurensende stoffer (f.eks. syrer, alkalier, oljer, KSS osv.) eller oppbevare og bruke dem på en slik måte at de ikke skader miljøet. Avløpsvann må være rent når det slippes ut. Utslipp fra vår virksomhet skal ikke forårsake skade på miljøet eller medmennesker.

For oss betyr bedriftens miljøvern å ha et helhetlig syn på operasjonelle prosesser, analysere dem og forbedre dem. Bare ved å behandle miljøet med varsomhet ved produksjon og levering av tjenester kan belastninger på miljøet reduseres.

Vi er forpliktet til å overholde offisielle krav, lover og forskrifter, og i tillegg til å stadig forbedre operativt miljøvern. I alle tiltak for å beskytte miljøet, veiledes vi av den beste, tilgjengelige og økonomisk anvendelige teknologien. Det anser vi som en selvfølge for vår selskapsvirksomhet.

Vellykket miljøvern kan bare oppnås gjennom aktiv deltakelse fra alle ansatte. Derfor ønsker vi å informere og undervise alle ansatte så godt at de aktivt kan ta ansvar for sin daglige opptreden hos vår bedrift.

Vi ønsker å føre en åpen og objektiv dialog med våre samarbeidspartnere, naboer, myndigheter og det interesserte publikum om miljøpåvirkningen fra vårt selskap og er åpne for forslag til forbedringer.

Ved anskaffelsen av våre råvarer og hjelpematerialer følger vi økologiske kriterier, og foretrekker leverandører fra Tyskland og de som legger akkurat like stor vekt på miljøvern, arbeidsforhold og skånsom ressursbruk som vi selv gjør. Vi ønsker å skåne miljøet gjennom kortere transportstrekninger, og benytter derfor tysk stål, slik at vi bl.a. derfor fremdeles har en egen produksjonsandel på over 75%, noe som er veldig høyt for vår samtid.

Vi overvåker og vurderer jevnlig miljøpåvirkningen til all vår selskapsvirksomhet ved strenge kontroller med nøytrale institusjoner, samt oppnåelsen av de målene vi har satt, som selvsagt justeres kontinuerlig etter hvert som ny kunnskap oppnås.

Sertifikater