Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Personvernerklæring

TIL HAZET-NETTSIDEN for HAZET-WERK HERMANN ZERVER GMBH & CO. KG

(WWW.HAZET.DE / HAZET.COM / WWW.WERKZEUG-FORUM.DE)

Det er et viktig anliggende for oss å kunne beskytte dine personopplysninger ved innhenting, behandling og bruk av personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på vår hjemmeside. Dine data beskyttes i henhold til de rettslige forskriftene. I det etterfølgende ønsker vi å informere deg om typen og omfanget av behandlingen som foretas av personopplysninger via denne nettsiden i henhold til artikkel 13 i personvernforordningen (GDPR).

I. INFORMASJON OM ANSVARLIGE

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29
42857 Remscheid
GERMANY
Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Faks +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-post: info@hazet.de

II. INFORMASJON PERSONVERNANSVARLIGE

Ved spørsmål om personvern står vår eksterne ansvarsperson for driftsrelatert personvern gjerne til din disposisjon:
Herr Arndt Halbach fra GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid
E-post: datenschutz@hazet.de
Telefon: +49 (0) 21 91 / 9 09-430

III. RETTSLIGE GRUNNLAG

Personvernforordningen tillater oss behandling av personopplysninger i henhold til art. 6 nr. 1 i GDPR, fremfor alt i følgende tilfeller:

 • Den registrerte personen har gitt sitt samtykke til behandlingen av de aktuelle personopplysningene til et eller flere konkrete formål (art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR).
 • Behandlingen er påkrevd for å oppfylle en avtale hvor avtaleparten er den registrerte personen, eller for å gjennomføre innledende tiltak før avtaleinngåelsen, og foretas på forespørsel fra den registrerte personen (art. 6 nr. 1 bokstab b) i GDPR).
 • Behandlingen er påkrevd for oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som er pålagt den ansvarlige (art. 6 nr. 1 bokstav c) i GDPR).
 • Behandlingen er påkrevd for å ivareta den berettigede interessen til den ansvarlige eller en tredjepart, med mindre interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til de registrerte personene som krever beskyttelse av personopplysninger har forrang, fremfor alt dersom den registrerte skulle være et barn (art. 6 nr. 1 bokstav d) i GDPR).

IV. DATABEHANDLING VIA NETTSIDEN


AUTOMATISK PROTOKOLLFØRING

Ditt besøk på våre nettsider blir protokollført. Først registreres hovedsaklig følgende data, som formidles til oss av din nettleser:

 • den aktuelle IP-adressen som benyttes av din PC eller router
 • dato og klokkeslett
 • nettlesertype og -versjon
 • operativsystemet til din PC
 • sidene du har besøkt
 • navnet og størrelsen på fil(er) som etterspørres
 • samt eventuelt URLen til nettsiden du kommer fra.

Slike data innhentes kun til det formål å ivareta datasikkerheten, til forbedring av vårt internettilbud samt til feilanalyse på bakgrunn av art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Loggfilen slettes etter utløpet av 7 dager, med mindre den er påkrevd til oppklaring eller dokumentasjon av konkrete rettsbrudd som gjøres kjent i løpet av oppbevaringsfristen.


KONTAKTINFORMASJON

Forøvrig kan du besøke vår nettsiden uten å måtte gjøre noen angivelser om din person.

Personopplysninger (f.eks. ditt navn, adresse- eller kontaktinformasjon) som du på egen hånd formidler til kontaktpersonen som er oppført på vår hjemmeside, f.eks. i forbindelse med en forespørsel per e-post, blir lagret av oss og behandles kun til korrespondansen med deg og kun til det formålet som førte til at du stilte slike data til disposisjon for oss. Behandlingen av slike data foretas på bakgrunn av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføringen på internett (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan ha sikkerhetshull. En komplett beskyttelse av data mot tilgang fra tredjepart er ikke mulig. Fortrolige data bør du derfor sende til oss på annet vis, f.eks. per post.

Personopplysninger (f.eks. etternavn, fornavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt også annen informasjon, f.eks. ditt firma, din avdeling og/eller stilling) som du på egen hånd formidler til oss via et av våre kontaktskjemaer, blir lagret av oss og behandles kun til korrespondansen med deg og kun til det formålet som førte til at du stilte slike data til disposisjon for oss. Ved å sende skjemaet gir du uttrykkelig ditt samtykke til at dine personopplysninger, som tidligere angitt, blir innhentet og benyttet. Ditt samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake, med fremtidig virkning. Behandlingen av slike data foretas på bakgrunn av art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

I vårt internettilbud benyttes såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av din nettleser og som plasseres på din PC. Bruken av informasjonskapsler har til hensikt å bidra til en mer brukervennlig utforming av internettilbudet. Det er f.eks. mulig å gjenkjenne brukeren gjennom hele økten, uten å måtte angi brukernavn og passord på ny stadig vekk. Informasjonskapslene forårsaker ingen skader på din PC og blir slettet etter at økten avsluttes. Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Enkelte av informasjonskapslene som benyttes av oss blir slettet umiddelbart etter at du lukker nettleseren din (såkalte øktinformasjonskapsler).

Andre informasjonskapsler forblir på din enhet og gjør det mulig å gjenkjenne din nettleser ved det neste besøket (vedvarende informasjonskapsler).

Dersom du ikke ønsker noen bruk av informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at ingen lagring av informasjonskapsler godtas. Merk deg imidlertid her at i dette tilfellet vil eventuelt ikke kunne bruke samtlige funksjoner på våre nettsider.

BRUK AV SOSIALE MEDIER

Vår tilstedeværelse benytter knappen for sosiale medier fra ulike sosiale nettverk ("Facebook", "Google+", "YouTube", "Instagram", "Twitter"). Knappene er merket med logoen til det respektive sosiale nettverket.

Ved ditt besøk på vår nettsiden er de respektive knappene deaktivert hhv. kun lenket til, slik at ingen data sendes til sosiale nettverk uten å klikke på de aktuelle knappene.

Etter aktiveringen som følger ved å klikke på knappen, opprettes det en direkte forbindelse til det respektive sosiale nettverket. Dersom de er logget på et sosialt nettverk samtidig, kan denne tilbyderen tilordne besøket til din konto der. Vi anbefaler deg å logge ut av kontoen din først dersom du ikke ønsker dette. Dersom du ikke er medlem av et sosialt nettverk foreligger det fremdeles en mulighet for at tilbyderen registrerer og lagrer din IP-adresse. Ikke klikk på knappene dersom du ikke ønsker det.

Vi har ingen påvirkning på formålet med innsamlingen av data, eller omfanget av denne, såvel som den videre behandlingen og bruken av data gjennom de sosiale nettverkene. Personvernbestemmelsene og dine rettigheter i den forbindelse utleder du av de respektive personvernerklæringene til de sosiale nettverkene

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

INTEGRASJON AV YOUTUBE-VIDEOER

I vårt onlinetilbud har vi integrerte YouTube-videoer som er lagret på www.youtube.com og kan spilles av direkte fra vår nettside. Ved integreringen av videoer benytter vi en såkalt "utvidet personvernmodus" hos tilbyderen YouTube. I henhold til YouTube kan da ingen informasjon om brukeren lagres på deres nettside, med mindre de ser på videoen. Til tross for bruken av den utvidede personvernmodusen, kan det ikke utelukkes at Google plasserer en DoubleClick-informasjonskapsel, som benyttes til reklameformål. Under https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de kan du deaktivere denne informasjonskapselen permanent.


INNSAMLING AV DATA VIA GOOGLE-ANALYTICS

Denne nettsiden benytter Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste tilhørende Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på din PC og muliggjør en analyse av hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen som genereres om din bruk av denne nettsiden via informasjonskapselen overføres normalt til en Google-server i USA, og lagres der.

Ved aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden, blir imidlertid din IP-adresse først forkortet av Google i EU-medlemsland eller i andre EØS-stater. Kun i unntakstilfeller blir den fullstendige IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. Vi gjør oppmerksom på at Google Analytics ble utvidet med koden "anonymizeIp" på denne nettsiden, for å sikre en anonymisert registrering av IP-adressen. Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Google vil på oppdrag fra operatøren av denne nettsiden benytte slik informasjon til evaluering av din bruk av nettsiden, til å utarbeide rapporter om nettsideaktivitet samt for levering av andre tjenesteytelser som er forbundet med bruken av nettsiden og internett til operatøren av nettsiden. IP-adressen som formidles fra din nettleser via Google Analytics blir ikke kombinert med andre data fra Google.

Du kan hindre lagring av informasjonskapsler via en passende innstilling av programvaren til nettleseren din; vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke lenger kan benytte samtlige funksjoner på denne nettsiden fullt ut. Du kan dessuten forhindre at Google foretar registrering av data som genereres av informasjonskapselen og er basert på din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) samt behandling av slike data via Google, ved at programvareutvidelsen for nettleseren som er tilgjengelig under følgende lenke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) blir lastet ned og installert.

GOOGLE MAPS

Denne siden benytter karttjenesten Google Maps via en API. Tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å kunne bruke funksjonene til Google Maps er det påkrevd å lagre din IP-adresse. Denne informasjonen overføres normalt til en Google-server i USA, og lagres der. Tilbyderen av denne siden har ingen påvirkning på dataoverføringen.

Bruken av Google Maps foretas i den interesse å sikre en passende fremstilling av våre onlinetilbud, samt for å gjøre det enkelt å finne oppføringer på nettsiden. Dersom du ikke samtykker i denne behandlingen av dine data består det en mulighet til å deaktivere tjenesten "Google Maps", og på den måten hindre overføring av data til Google. Du må i så fall deaktivere JavaScript-funksjonen i din nettleser. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at "Google Maps" ikke kan benyttes i dette tilfellet, eventuelt kun i begrenset grad. Steder.

Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Mer informasjon om behandlingen av brukerinformasjon finner du i personvernerklæringen til Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


BESTILLING AV NYHETSBREV

Vi tilbyr deg muligheten til å bestille et nyhetsbrev via vår hjemmeside. Vi innhenter personopplysninger om deg ved bestillingen. For å sikre at nyhetsbrevet også ble bestilt av deg hhv. via din e-postadresse, mottar du først en E-postbekreftelse. Først ved å klikke på aktiveringslenken som befinner seg i den vil du bli inkludert i vår E-postdistribusjon og motta nyhetsbrevet. Bestillingen av nyhetsbrevet blir protokollført for dokumentasjonsformål (IP-adresse, dato, klokkeslett).

Du har til enhver tid mulighet til å avbestille nyhetsbrevet ved å sende en melding til oss om dette, for eksempel ved å benytte lenken på enden av hvert nyhetsbrev til din avbestilling. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

BRUK AV HANDLEKURVEN TIL HAZET

Ved bruk av HAZET-handlekurven – til henvendelser om et eller flere verktøy hos en HAZET-forhandler – blir data som angis videreformidlet til forhandleren som du valgte. Vi plasserer en tidsbegrenset informasjonskapsel for korrekt behandling av oppdraget ditt. Det opprettes ingen brukerprofil.


UNDERSØKELSE

Deltakelse ved undersøkelsen kan foretas anonymt via undersøkelsesskjemaet (http://www.hazet.de/umfrage/) og i et slikt tilfelle oppstår ingen personlige referanser. Kun dersom du ønsker et svar på dine forslag og din kritikk, og har angitt din e-postadresse eller ditt telefonnummer for henvendelser (etter at du har krysset av det respektive feltet for å gi ditt uttrykkelige samtykke), lagrer vi kun personopplysninger du formidler til oss for dette ønsket om kontakt. Du kan til enhver tid motsette deg denne bruken, så vil dine data bli slettet omgående. Ta i så fall kontakt via vår e-postadresse (info@hazet.de) eller med vår personvernansvarlige Herr Arndt Halbach (s. u.). Tilsvarende gjelder dersom du ønsker å tipse oss via plagiat@hazet.de (eller per telefon via +49 (0) 2191 – 792-206) om plagiater.

JOBBSØKNADER HOS HAZET

Via punktet "Yrker" har du muligheten til å søke på en stilling hos HAZET online. Ved bruken av onlineskjemaet innhenter vi personopplysninger fra deg som vi trenger til søknadsprosessen. Her er det snakk om ditt navn, din adresse samt din kontaktinformasjon, som E-postadresse og telefonnummer, dessuten vanlige søknadspapirer som følgebrev, CV og attester. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er §26(1) i BDSG (ny utgave).

Du kan til enhver tid forlange at dine data blir slettet ved å sende en e-post til personal@hazet.de. Angi ditt fullstendige navn og stillingen du søkte på i denne E-posten. Dine data slettes da omgående, eller blir i det minste sperret, i tilfelle det fremdeles må tas hensyn til oppbevaringsfrister. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at din søknad ikke lenger vil bli tatt hensyn til under den pågående søknadsprosessen, dersom du har bedt om sletting.

Dersom vi ikke kan tilby deg en stilling hos oss blir dine data automatisk slettet senest 6 måneder etter at avslaget tildeles.

WWW.WERKZEUG-FORUM.DE

Du har mulighet til å dele dine tanker rundt forumemner knyttet til verktøy fra firmaet HAZET med forumets andre medlemmer. For å kunne bruke registreringen din må du angi et brukernavn og en e-postadresse, samt navnet ditt. Øvrig informasjon er frivillig. Dataene blir lagret av oss og benyttes kun til bruk av tjenesten. Behandlingen av dine data er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.

Bidragene på vårt diskusjonsforum «www.werkzeug-forum.de» er tilgjengelige for alle og enhver. Før publisering av dine bidrag bør du derfor alltid sjekke grundig om de inneholder noen informasjon som ikke er ment for offentligheten. Du må regne med at dine bidrag registreres av søkemaskiner og gjøres globalt tilgjengelige, selv uten at våre tilbud hentes frem målrettet.


NETTBUTIKKER

Ovennenvte utførelser gjelder i all hovedsak også for våre nettbutikker (lifestyle-shop) og reservedel-shop.

Bruk av disse butikkene forutsetter en forutgående registrering via et skjema, hvor vi innhenter personopplysninger (navn, adressedata, kontaktinformasjon). Du kan logge deg på med et individuelt passord og en e-postadresse, og deretter foreta bestillinger av varer.

Formidlingen av dine data foretas kryptert via https.

Faktureringen foretas via vår betalingsleverandør Ogone, som det foreligger en oppdragsdataavtale med i henhold til artikkel 28 i GDPR. Kun data som er absolutt nødvendige for avviklingen av dine onlinekjøp utveksles mellom denne tjenesteyteren og vårt butikksystem samt vår varehandel.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.


VI. DINE RETTIGHETER

I henhold til §§ 15-21 i GDPR kan du under de vilkårene som der beskrives gjøre gjeldende de etterfølgende rettighetene med hensyn til personopplysninger som behandles av oss.

RETT TIL INNSYN

Du har krav på informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles av oss.

RETT TIL RETTING

Du kan forlange retting av personopplysninger som er ufullstendige eller ikke behandlet korrekt.

RETT TIL SLETTING

Du kan kreve at personopplysninger som gjelder deg blir slettet, fremfor alt dersom en av følgende årsaker foreligger

 • Dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for.
 • Du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av dine opplysninger.
 • Du har gjort gjeldende en rett til å motsette deg behandlingen
 • Dine data ble behandlet urettmessig.

Retten til sletting foreligger imidlertid ikke dersom den ansvarlige har berettigede interesser som veier tyngre. Det kan f.eks. være

 • personopplysninger som er påkrevd for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • forpliktelser til oppbevaring som gjør sletting umulig

Dersom data ikke kan slettes, kan det imidlertid foreligge en rett til å begrense behandlingen (med fremtidig virkning).

RETT TIL BEGRENSNING AV BEHANDLING

Du har rett til å forlange at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger dersom

 • du bestrider riktigheten av data og vi derfor må overprøve denne,
 • behandlingen er urettmessig og du avviser sletting, og i stedet forlanger begrensning av bruken
 • vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger disse til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav,
 • du har motsatt deg behandlingen av dine opplysninger, og det fremdeles er uavklart om våre berettigede interesser har forrang ovenfor dine.

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv, som du har stilt til disposisjon for oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, uten at vi hindrer dette, forutsatt at behandlingen er basert på et samtykke eller at det foreligger en avtale og behandlingen utføres av oss med hjelp av automatiserte prosesser.

RETT TIL Å PROTESTERE

Den registrerte skal til enhver tid, av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om vedkommende, og som har grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f); dette gjelder også profilering med grunnlag i en av de nevnte bestemmelsene. Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på et samtykke, har du til enhver tid en rett til å trekke tilbake dette samtykket.

VII. REGULERINGSFRISTER FOR SLETTING AV DATA

Med mindre det foreligger en rettslig oppbevaringsplikt, blir dataene slettet eller ødelagt når de ikke lenger er påkrevd for oppnåelse av formålet med databehandlingen. Det gjelder ulike frister for lagring av personopplysninger, slik at data med skatterettslig relevans normalt lagres i 10 år, mens andre data i henhold til handelsrettslige forskrifter normalt lagres i 6 år. Avslutningsvis kan lagringens varighet også rette seg etter de rettslige foreldelsesfristene, som eksempelvis i henhold til §§195 ff. i den tyske BGB normalt utgjør tre år, men i visse tilfeller også kan utgjøre inntil tretti år.

VIII. KLAGERETT VED TILSYNSMYNDIGHET

Enhver registrert person har i henhold til art. 77 i GDPR en rett til å klage til en tilsynsmyndighet, dersom vedkommende anser at behandlingen av egne personopplysninger er i strid med GDPR. Den ansvarlige tilsynsmyndigheten i personvernrettslige spørsmål vil være den personvernansvarlige i det Bundesland hvor vårt selskap har sitt sete, i vårt tilfelle altså den ansvarlige for personvern og informasjonsfrihet i Nordrhein-Westfalen.