Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Fra idé til serieproduksjon

Inspirert av de stadig nye behovene til våre kunder, aktuelle trender og markedsresponsen, utvikler vi permanent attraktive produktnyheter og problemløsninger. Våre innovasjoner er Made in Germany. Fra den opprinnelige idéen til et nytt produkt, via utviklingsprosessen frem til seriekvalitet. Alt dette finner sted hos oss i Remscheid.

Følgende står alltid i fokus: topp kvalitet, smart problemløsning – helst i kombinasjon med fordeler som vekker begeistring! Hos alle våre produkter benyttes kvalitetsmaterialer, og vi satser på fremragende bearbeiding for å sikre maksimal pålitelighet og sikkerhet.

Nettopp det handler premium om, og det sikrer den lange levetiden til HAZET-verktøy. Bli med oss på veien fra den første idéen til seriekvalitet!

Produktprosessen

Fase 1: En inspirasjon – Begynnelsen av vår innovasjonsprosess

I den første fasen står idéskapning i sentrum. Vi henter inspirasjon både internt og eksternt. Blant våre kolleger, brukere, kunder og partnere: Fra markedet.

For hos HAZET er vi svært nær praksishverdagen og våre profesjonelle brukere. Våre behov er vår drivkraft, og derfor pleier vi intensive relasjoner til bilprodusenter, verksteder, håndverkere og bransjeeksperter. For å kunne motta verdifulle impulser til nye produktutviklinger satser vi også på våre HAZET-konsulenter, som er underveis daglig med sin fullstendig utstyrte HAZET-informasjonsvogn og mottar direkte tilbakemeldinger fra markedet og brukerne, og dermed ofte skaper nyheter sammen med vår produktledelse og utviklingsavdeling.

Ved idéskapningen handler det for vår del ikke bare om utviklingen av et enkelt produkt: Vi har det store bildet for øye. Som leverandør av et komplett sortiment kan vi tilby kvalitetsverktøy og løsninger som hjelper verksteder og håndverkere under hele arbeidsprosessen. For eksempel også med hensyn til oppbevaring av verktøy eller arbeidsvern. En tidsbesparelse ved nye problemløsninger hjelper verkstedet med å utføre rimeligere reparasjoner, og til syvende og sist sparer verkstedets kunder på den måten penger.

Fase 2: Fra konsept til realisering

Her står den detaljerte spesifiseringen av idéen i fokus. Herunder blant annet den tekniske spesifikasjonen, hvor det blir fastlagt hvilke krav som produktet må oppfylle. Her tas det selvsagt også hensyn til relevante normer og standarder. Alt dette defineres av oss i et spesifikasjonsark, for å oppnå en klar retningslinje for den videre utviklingen. Hos HAZET har vi et høyt kvalitetsnivå og garanterer dette for våre produkt som en bedrift sertifisert i henhold til DIN EN ISO 50001.

I det første trinnet visualiserer vi produktet og utarbeider de første tekniske tegningene. Disse benyttes som grunnlaget for den første fremstillingen av prototyper. Målsetningen er å skaffe seg et klart bilde av hvordan produktet til slutt vil se ut, og hvilke tekniske egenskaper det må ha.

Fase 3: Den første prototypen

Nå begynner produktet langsomt å ta form. Basert på konseptet utarbeider vi de første prototypene.

Med en fungerende prototyp på plass vil vår produktsjef eller utviklerteamet selv begi seg til verksteder, industri- eller håndverksbedrifter. Gjennom den direkte kontakte med potensielle brukere mottar vi viktige tilbakemeldinger for å kunne forbedre prototypene ytterligere. Gjennom den første prøven synliggjøres det om produktet faktisk oppfyller kravene og fungerer ved ekte, realitetsnær bruk. Tilbakemeldingene som innhentes derfra betyr mye for oss, og inkluderes selvsagt ved omsettingen av våre produkter.

Allerede ved fremstillingene av slike prototyper garanteres strenge standarder og høy kvalitet.

Takket være våre moderne produksjonsanlegg på stedet har vi kort vei og tett utveksling mellom produktledelsen, utviklingsteamet og vår produksjonsavdeling. Dermed kan vi raskt og enkelt foreta tilpasninger og kontinuerlig forbedre produktet.

Fase 4: Industrialisering og validering – Grundig testing

Teknisk produktinformasjon utarbeides videre, defineres, og beskrives i de respektive dokumentene som f.eks. 3D CAD-tegninger, og legges inn i databaser etter den tekniske frigivelsen.

Disse trinnene foretas i tett samråd med våre produksjonseksperter for optimalisering av produksjonsprosessene og optimal opprettelse av verktøy og produksjonsinnretninger som er påkrevd for produksjonen.

På den måten garanteres en effektiv produksjon av høy kvalitet og i stort antall, og tilbyr våre kunder den sedvanlige HAZET-kvaliteten til en rimelig pris.

Parallelt med industriproduksjonen må produktet vårt til valideringsfasen, hvor det blir testet grundig.

Ved omfattende laboratorietester gjennomgår produktet de rettslige og interne kravene forbundet med vårt kvalitetsstyringssystem.

Fase 5: Serieproduksjon

Dersom produktet har bestått praksistesten, oppnår det seriekvalitet.

Ved produksjonen av våre produktet satser vi hos HAZET hovedsaklig på egen produksjon og sikre distribusjonskjeder. Et imponerende bevis på dette er en andel på over 75% egenproduksjon ved våre fire anlegg. På den måten sikrer vi en presis kontroll over produksjonsprosessen og kvaliteten på våre produkter. Vi satser på pålitelig og bærekraftig produksjon.

Våre verktøy har lang levetid og gode reparasjonsmuligheter. Slik garanterer vi kvaliteten på våre produkter. Ved korrekt bruk og tilsvarende pleie også for de kommende generasjonene!