Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Vårt ideal

Med over 155 års erfaring som tysk familiebedrift, for tiden i femte generasjon, arbeider vi lidenskapelig med utvikling og produksjon av håndverktøy og verkstedsinnretninger med høy kvalitet.

Pålitelighet

Våre produkter er representerte innen industrien, ved profesjonelle bilverksteder såvel som innen motorsport. Dessuten ved vedlikehold i luftfartsbransjen, i det maritime området og for tohjulinger, samt fornybar energi. Altså overalt hvor pålitelighet under maksimal belastning er en nødvendighet.

Kvalitet

Kvalitetsmaterialer og utmerket utførelse i henhold til de strengeste tekniske kravene og sikkerhetsstandardene, ofte langt over de påkrevde normene. Det er vår kvalitetsforståelse! Det er premium!

Lang levetid

Ved riktig bruk holder våre verktøy gjennom hele livet, ofte også enda lengre. Med god oppbevaring og pleie gis de ikke så rent sjelden videre fra generasjon til generasjon. Takket være vår gode forsyning av reservedeler sikrer vi gode reparasjonsmuligheter hos slitedeler, f.eks. skrallenes innside. Det er bærekraftig og sikrer en lang levetid.

Bærekraft

I tillegg til sin lange levetid, muliggjør våre verktøy også reparasjon av andre produkter, som ellers ofte må avfallsbehandles. Det skåner miljøet, ressurser som allerede opplever knapphet og gjør våre verktøy dermed dobbelt bærekraftige.

Utviklingskompetanse

Vi foretar selv utvikling og konstruksjon. Alltid med fingeren på tidens puls. Praksisnært og innovativt. Hvert år utvides vårt sortiment med attraktive nyheter, problemløsninger og innovasjoner, som ofte vekker begeistring når de benyttes av våre brukere.

Produksjonskompetanse

Våre produkter har en egen produksjonsandel på drøyt 75% Made in Germany. Vi har fire verk i Tyskland med moderne, fremskrittsvennlige produksjonsanlegg som har aktuelle teknologier integrert i produksjonsprosessene.

Fra en klassisk smie til ultramoderne CNC-styrte produksjonsenheter og såkalte CoBots, altså samarbeidende roboter.

Dette står HAZET for – Våre verdier

Vi har alltid vært ekstra opptatt av å etablere og oppretthodle tillitsfulle partnerskap globalt. Det inkluderer en forståelse for behovene og problemene til våre kunder. Et humant engasjement for våre forretningsforbindelser ledsages av det høye nivået på våre produkter og tjenester. Vi er overbeviste om at respektfull og anstendig opptreden vil være de avgjørende suksessfaktorene på lang sikt når man gjør forretninger.

Grunnlaget for vårt samarbeid er respekt, personlig verdsettelse, toleranse og tillit. Dessuten utgjør innsatsvilje, personlig ansvar og engasjement forutsetningene for suksessen til vår bedrift.

Vår erklærte målsetning er å styrke, opprettholde og videreutvikle vår ledende posisjon blant verktøyprodusenter. Avskjed fra enhver middelmådighet. Bedre og raskere enn konkurrentene. Pris-/ytelsesforholdet til våre produkter og deres markedsaksept må observeres nøye. Vårt verdenskjente kvalitetsmerke – HAZET – og produktene og tjenestene forbundet med dette er et resultatløfte til våre kunder.
Dette resultatløftet inkluderer en høy produktkvalitet med stor nytteverdi for brukerne, i tillegg til høy prosesskvalitet i alle avdelinger og under alle forretningsprosesser.
Kun gjennom konsekvent forbedring av våre prosesser, produkter og tjenester vil en kontinuerlig forbedret ytelse være mulig for vår organisasjon.

Denne suksessen oppnås både gjennom kontinuitet såvel som en beredskap til å handle. HAZET arbeider resultatorientert i kundenes og brukernes interesse.

Utformingen av våre prosesser, innretninger og produkter foretas på en slik måte at sikkerheten og helsen til våre ansatte ikke svekkes eller utsettes for fare, at våre produkter ikke utgjør en risiko for mennesker og miljø, samt at skånsom omgang med ressursene og aktivt miljøvern styrer all vår virksomhet.

Vi satser på Tyskland som produksjonssted og etterstreber fremdeles utvidelse av våre anlegg her. HAZET er klar over at vår virksomhet inkluderer miljøvern og energibesparelse, såvel som folks helse og sikkerhet. Vi er overbeviste om at bærekraftig, økonomisk suksess bare kan sikkerstilles dersom regler og normer blir fulgt. Vi står for en aktverdig, ærlig adferd i samsvar med regelverk i yrkeshverdagen.

Vi treffer på ansvarlig vis forholdsregler for mulige kriser, for å sikre våre ansatte størst mulig beskyttelse og unngå miljøkonsekvenser ved forstyrrelser. Vi foretar omfattende miljøverninvesteringer i nye og miljøvennlige teknologier og materialer, innenfor en økonomisk ansvarlig ramme. I den forbindelse evaluerer vi jevnlig miljøpåvirkningen av vår firmavirksomhet, samt våre produksjonsprosesser og produktutviklinger.

Bedriftspolitikken er forpliktene for hele vårt selskap, både for firmaledelsen og alle de ansatte. For å opprettholde effektiviteten til styringssystemet på en bærekraftig måte utføres jevnlige interne og eksterne revisjoner.

Vår historie

HAZET ble grunnlagt i 1868 av Hermann Zerver. Merkenavnet "HAZET" har sine røtter i den tyske uttalen av grunnleggerens initialer, "H" (HA) for Hermann og "Z" (ZET) for Zerver. HAZET er familieeid i femte generasjon. Siden grunnleggelsen har vi nådd enkelte milepæler i fellesskap, og vi er stolte over å befinne oss der vi er.

Mer om vår historie