Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Generelle sikkerhetsbeskrivelser

Generelle sikkerhetsbeskrivelser

Din sikkerhet er viktig for oss. Følgende sikkerhetsbeskrivelser må hensyntas for å kunne garantere den.
Prinsipielt gjelder følgende: Verktøyet må passe til bruksområdet og aktiviteten. Les betjeningsanvisningen nøye for å forstå hvordan verktøyet eller verktøyvognen benyttes korrekt. Hold verktøyet ditt rent for å unngå redusert funksjon. Ekstra viktig: bruk kun isolerte VDE-verktøy dersom du jobber på elektriske systemer!

En oversikt over våre sikkerhetsbeskrivelser.

 

Les betjeningsanvisningen før bruk

Spakforlenger bare med spesielle verktøy

Skrutrekkere skal aldri brukes som brekkjern eller meisel

Optimal trekkraft sikrer lang levetid for verktøy og skruer

Bruk av vernebriller er påkrevd

Slå aldri på håndverktøy med hammer

Skrutrekkere skal bare brukes med passende klinge og alltid føres loddrett

Etterbearbeiding av verktøy er forbudt

Foreta forskriftsmessig deponering av verktøy som ikke skal brukes lenger

Bruk av hørselvern er påkrevd

Unngå splintring på grunn av "feilslag"

Målbetegnelser brukes for riktig tildeling

Håndbetjente verktøy er ikke egnet for muttertrekkere

Ekstra merknader for vår verktøyvogn

Trekk alltid ut bare én skuff av gangen (fare for velt)

Skuffer skal ikke klatres på

Verktøyvognen skal ikke trekkes