Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Moment-servicesenter

Vi setter pris på Service

Vi legger ikke bare stor vekt på kvaliteten til våre produkter. Men også på våre tjenester. Ta direkte kontakt med oss for alle spørsmål om emner som vedlikehold, justering, kalibrering og behandling av reklamasjoner forbundet med våre moment-produkter. 
I hovedsak tilbyr vårt serviceteam:

    •    Reparasjon, justering, kalibrering og sertifisering av HAZET momentnøkler
    •    Forefallende servicearbeid på HAZET momentnøkler
    •    Korte reaksjonstider
    •    Testutstyr-overvåkningsservice for momentnøkkel
    •    Kontaktperson for servicesaker

Vårt kalibreringsservice

Momentnøkler er svært presist verktøy. Det er veldig viktig at nøklene er nøyaktige og at verdiene som stilles inn er korrekte. For at dette skal forbli sånn, bør momentverktøy kontrolleres og kalibreres etter 5000 anvendelser, såkalte lastveksler, eller senest etter en bruksvarighet på 12 måneder. Det er anbefalt i standarden DIN EN ISO 6789.

Vårt kalibreringslaboratorium er akkreditert av Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (nasjonalt akkrediteringsorgan i Tyskland, forkortet DAkkS). Vi kan kalibrere både området Moment og området Dreievinkel. Dermed dekker vi hele funksjonsområdet til våre indikerende (sTAC) samt utløsende momentnøkler. For hver nøkkel som kalibreres mottar du et kalibreringssertifikat. 
Vi tilbyr to muligheter for å motta din momentnøkkel til kalibrering. 


1.    Direkte forsendelse med vårt ordreformular som følgeseddel. Sånn gjøres det:

  • Fyll ut ordreformularet fullstendig og skriv det deretter ut.
  • Legg ved utskriftet av skjemaet sammen med varen.
  • Pakk varen godt for å unngå transportskader.
  • Send pakken med tilstrekkelig frankering til HAZET-WERK i Remscheid.
     

HAZET-WERK
Service-Center
Güldenwerther Bahnhofstraße 17
D-42857 Remscheid
 
2.    Forsendelse av momentnøkkel med passende servicepakke
Produktomfanget til denne pakken inneholder ved siden av selve kalibreringstjenesten også forsendelse, forpakning og mindre reparasjoner.

Godkjent iht. DIN EN ISO/IEC 17025 for størrelsene:

•    Dreiemoment (DIN EN ISO 6789-2:2017)
•    Dreievinkel (VDI/VDE 2648 ark 2; unntatt pkt. 4.2)

Våre servicepakker – komfortabelt, raskt og trygt

Ved å kjøpe en av våre servicepakker mottar du en ekstra komfort for din momentnøkkel. Med servicepakkene forenkler vi denne prosessen markant: Momentnøkkelen din blir avhentet, kalibrert, reparert og sertifisert på ny. Merk deg at kun delene på skrallens innside samt smådeler repareres. Deretter blir momentnøkkelen sendt tilbake til deg. I løpet av fem virkedager + forsendelse får du tilbake verktøyet ditt omtrent så godt som nytt.

Her kan en passende servicepakke for momentnøkler bestilles.

Det befinner seg en TAN i servicepakken. Hent den ut.

Registrer forsendelsen på: https://web.hazet.de/ps/. Oppgi TAN, adresse og ønsket hentedato samt varenummer på momentverktøyet.

Legg momentnøkkelen og returseddelen i forpakningen for forsendelse. Pakketjenesten henter sendingen kostnadsfritt til avtalt tid.

Etter utført omkalibrering, justering eller reparasjon av skrallens innvendige deler, mottar du momentnøkkelen tilbake senest 5 virkedager etter at den var til service hos oss. 

Reparasjon

Dersom en reparasjon er påkrevd, kan du sende momentnøkkelen din til oss. Etter vår kontroll fastlegges påkrevde reparasjoner. Det skjer med hensynstagen til tekniske og økonomiske faktorer. Dersom disse reparasjonene faktureres, får du tilsendt et anbud på forhånd.

Enkelte reservedeler, som skrallens innvendige deler, kan du også anskaffe i vår reservedel-shop.
Ved diverse reparasjoner må det deretter foretas en omkalibrering. Derfor tilbys ikke alle reservedeler fritt tilgjengelige.

Vanlige spørsmål

Momentverktøy

Alle våre mekaniske momentnøkler blir kalibrert for høyremoment (høyregjenge).

For å betjene en venstregjenge kan du imidlertid benytte vår momentnøkkel med innstikksfirkant (9x12 eller 14x18 mm). Sett ganske enkelt innstikksverktøyet 180° dreid i verktøyholderen.

Vi orienterer oss etter test-/kalibreringsintervallet som anbefales i standarden DIN EN ISO 6789:2017 for momentnøkler, nærmere bestemt å foreta en omkalibrering etter ett år, etter 5000 belastninger eller etter hver overbelastning. Ved økte kvalitets- hhv. sikkerhetskrav, eller ved intensiv bruk, må kontrollintervallene forkortes. Kalibreringsintervallet fastlegges av brukeren, ettersom denne har ansvaret og kjenner bruken av eksemplaret.

Momentnøkkelen er et måleinstrument som ikke bør benyttes til andre formål. For å løsne vil annet verktøy være bedre egnet, f.eks. verktøyholderen til HAZET 6396 eller 6397 hhv. enmuttertrekker.

HAZET kontrollerer, justerer, reparerer og sertifiserer kun momentnøkler fra egen produksjon.

Kurstilbud

Justering, kalibrering og reparasjon av momentnøkler forutsetter i tillegg til kunnskap om DIN EN ISO 6789 også detaljert viten om strukturen og funksjonen til momentnøkler. Denne kunnskapen formidles av oss gjennom kurs som vi tilbyr i vårt moderne kurssenter "HAZET Welt".

Ved behov kan du ganske enkelt spørre etter våre neste terminer.

Forklaring av piktogrammer

Ta hensyn til all informasjon

Dreievinkel

Bruk som spak-/klemmeverktøy er forbudt

Unngå endringer av kraftangrepspunktet

Sørg for at innsatsen har riktig form og størrelse

Oppnåelse av innstilt verdi er hørbar og merkbar, registreres optisk (med signalhode)

Les betjeningsanvisningen før bruk

Skaladeling

Bruk som slagverktøy er forbudt

Etterbearbeiding av verktøy er forbudt

Anbefalt arbeids-/lagertemperatur: -10°C til +40°C

Deponerings foretas i henhold til gjeldende arbeids- og miljøvernforskrifter

Må kun benyttes av fagfolk

Betjeningskraft

Ingen væsker, aggressive substanser

Stadig og rykkfri betjening

Momentnøkkelen må ikke betjenes med rykk

Kun konstruert for å trekke til skrueforbindelser

Kalibrert håndverktøy må behandles varsomt

Opplåsing av innstikksfirkanten

Ingen leddforbindelser eller forlengere

Settes på rettvinklet mot skrueforbindelsen

Sørg for at den står stabilt

Systemspesifikke merknader

Opplåsing

SYSTEM 5000-3CT – Opplåsing (1)
Drei sikkerhetslåsen mot klokka ←

SYSTEM 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CTOpplåsing (1):
Drei sikkerhetslåsen med klokka

SYSTEM 5000CT ∙ 5000-2CT – Opplåsing (1):
Drei sikkerhetslåsen med klokka

SYSTEM 6000CT (6130 – 6296-1CT) – Opplåsing (1):
Drei sikkerhetslåsen med klokka

Innstilling

SYSTEM 5000CT ∙ 5000-2CT – Innstilling (2):
Still inn ønsket moment ved å dreie håndtaket.

SYSTEM 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CT (6106-1CT – 6282-1CT) – Innstilling (2):
Skyv håndtaket forover og drei håndtaket i denne posisjonen til ønsket verdi nås

SYSTEM 6000CT (6130 - 6296-1CT) – Innstilling (2):
Still inn ønsket moment ved å dreie håndtaket

Fiksering

SYSTEM 5000-3CT – Fiksering (3):
Drei sikkerhetslåsen med klokka

SYSTEM 5000CT ∙ 5100-2CT – Fiksering (3):
Drei sikkerhetslåsen mot klokka

SYSTEM 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CT (6106-1CT – 6282-1CT) – Fiksering (3):
Fikseringen foretas automatisk når håndtaket slippes.
Hold ved å dreie sikkerhetslåsen mot klokka ←.

SYSTEM 6000CT (6130 – 6296-1CT) – Fiksering (3):
Drei sikkerhetslåsen med klokka

Betjeningsretning

SYSTEM 5000CTBetjeningsretning:
Velg betjeningsretning gjennom omkobling av kvadratdrev

SYSTEM 5000-2CT ∙ 5000CLT ∙ 6000 ∙ 6000CT (6106-1CT – 6282-1CT) – Betjeningsretning:
Velg betjeningsretning gjennom omkobling av koblingsspak

Kontakt Service-Center Drehmomentwerkzeuge

Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-355
service-center@hazet.de

Service-Zeiten:

Montag bis Donnerstag 7:00 bis 15:30 Uhr
Freitag 7:00 bis 13:00 Uhr

Postanschrift:

HAZET-WERK
Service-Center
Güldenwerther Bahnhofstraße 17
42857 Remscheid