Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Avtalevilkår

Her finner du en oversikt over alt det kontraktsmessige. For våre butikker, tilsvarende som for innkjøp, levering, service osv. Ved spørsmål kan du ta kontakt med oss her.