Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Ordliste

bar

Enhet for trykk. Som tommelfingerregel gjelder følgende: 1 bar tilsvarer omlag lufttrykket på jordens overflate eller det hydrostatiske trykket til en vannsøyle med 10 m høyde. I andre land benyttes enhetene PSI eller kg/cm2.

PSI = pound-(force) per square inch (pund per kvadrattomme) = Vanlig brukt måleenhet for trykk i USA

[https://de.wikipedia.org/wiki/Pound-force_per_square_inch]

1 psi ≈ 0,069 bar

1 bar = 14,504 psi

[Wikipedia / Mer informasjon: https://de.wikipedia.org/wiki/Bar_(Einheit)]

Back