Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Ordliste

Dreiemoment

Dreievirkningen til et slag, et slagpar eller andre slagsystemer på en kropp.

Den internasjonalt benyttede måleenheten er Newtonmeter (Nm).

Back