Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Ordliste

Ergonomisk

Ergonomisk utforming av arbeidet bør muliggjøre effektivt og feilfritt arbeid og beskytte mennesker – også ved langsiktig utøvelse av en aktivitet – mot helseskader.
Derfor har ergonomi stor betydning for forebyggende arbeidsvern og arbeidssikkerhet.

[Wikipedia / Mer informasjon: de.wikipedia.org/wiki/Ergonomie]

Back