Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Ordliste

Skralle

Verktøy til etablering av en dreiebevegelse helt rundt.

Skralle er betegnelsen på et skruverktøy, som i motsetning til vanlige nøkler ikke alltid må settes på igjen, dersom det står for lite plass til disposisjon, for å kunne utføre en fullstendig omdreining med nøkkelen som er satt på.

For å trekke til eller løsne en skrueforbindelse trinnvis blir derimot skrallen gjentatte ganger beveget frem og tilbake i en bestemt vinkel (=betjeningsvinkel).

I den forbindelse overfører skrallen den manuelle kraften i en rotasjonsretning direkte på mutteren eller skruen. I motsatt dreieretning overføres derimot ingen kraft, men skrallen spinner samtidig som en mekanisk, skrallende hhv. brummende lyd dannes. For at verktøyet skal være egnet både til å skru på og av kan denne funksjonen kobles om med en liten spak eller dreiering på skrallehodet, slik at de respektive rotasjonsretningene for (skrallende) tomgang og (stum) kraftoverføring veksles med hverandre.

[Wikipedia / Mer informasjon: de.wikipedia.org/wiki/Knarre_(Werkzeug)]

Back