Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Ordliste

XZN mangekantet profil

Stjerneformet (tolvpigget) skrueprofil.

Den innvendige flertannede profilen har tolv rettvinklede pigger. Tverrsnittsformen kan dannes ved at tre like store kvadrater legges respektivt med 30° dreining over hverandre. Det forklarer den engelske betegnelsen Triple-Square.

XZN-profilen er fremfor alt utbredt innen bilindustrien, ettersom et relativt høyt moment kan overføres til skruene med den. Et høyt tiltrekningsmoment er eksempelvis påkrevd for skrueforbindelsene til sylinderhodet. Som følge av den fine fortanningen og den lett koniske formen, kan en tilsmussing av profilen gjøre det vanskelig å sette inn verktøyet fullstendig. Slitasje på fortanningen kan (i større grad enn hos den grovere TORX® profilen) føre til at verktøyet hopper over, slik at skruehodet eller motoren fort blir ubrukelig.

[Wikipedia / Mer informasjon: de.wikipedia.org/wiki/XZN]

Back