Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Tester układu chłodzenia

4800_12.jpg

Informacje o produkcie

  • Zastosowanie:
    Kontrola nieszczelności w układach chłodniczych i obiegach grzewczych
  • Zawartość
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4 A ∙ 5 A ∙ 6 A ∙ 7 A ∙ 8 A ∙ 12 A ∙ 13 A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Przyporządkowanie do typów pojazdów: www.hazet.de → Servis → Doradca ds. zastosowań → Adapter do chłodnic 4800
  • Made in Germany

Warianty

Loading...
</