Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Náš Corporate Design

Výchozí základnou všech tvůrčích propagačních aktivit jsou závazné směrnice HAZET Corporate-Design (CD), jednotného image společnosti HAZET na veřejnosti.

Následně jsou popsané podstatné body HAZET-CD:

Barvy a loga

Loga HAZET jsou připravená ke stažení v mediatéce HAZET.

Barvy HAZET jsou:
tmavě modrá/žlutá (logo HAZET) · světle modrá (např. děrované stěny, obaly, průběhy) · černá

Všeobecné směrnice

  • Nápis HAZET příp. ZÁVOD HAZET je vždy ve verzálkách (napsat velká písmena). Ve spojení s logem HAZET se objeví nápis ZÁVOD HAZET v outline.
  • Jako druh písma (soubor znaků) je HELVETICA, resp. ARIAL (použít bezpatkové písmo).
  • Je-li to možné, je třeba logo provést vždy v tmavě modré/žluté barvě. Výjimkou je varianta černá/bílá nebo nástiny. Umístění loga HAZET je třeba provést pokud možno vždy v horním pravém rohu, ve výjimečných případech je možné centrované (středové) umístění. Pokud je logo HAZET na barevném pozadí, je třeba kontury loga opatřit bílým outline.
  • Symbol „Registrovaná značka“ ® musí být čitelný. Tzn. před tmavými podklady se použije světlé (bílá/žlutá/stříbrná) ®, před světlými podklady tmavě modré ®