Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

WERK 4 – Remscheid-Vieringhausen

HAZET WERK 4 i Remscheid-Vieringhausen: Skrupresisjon i perfeksjon

I WERK 4 manifesteres vår streben etter perfeksjon i hvert eneste verktøy som produseres. Det sentrale mottoet lyder her: Presisjon. I disse spesielle produksjonsomgivelsene blir ikke momentnøkler bare fremstilt – de utvikles og konstrueres der, foredles til minste detalj, produseres og testes omhyggelig. Ikke uten grunn anses HAZET også på bakgrunn av sine erfaringer med momentnøkler gjennom flere tiår som en av de innovative pionerene på dette området.

Et imponerende antall på millioner av produserte momentnøkler tydeliggjør betydningen av disse presisjonsinstrumentene for HAZET. Men det handler ikke bare om masse, men fremfor alt om klasse: Hver enkelt momentnøkkel gjennomgår strenge kvalitetskontroller hvor dens presisjon blir testet og utrustet med et sertifikat, før den leveres til kundene.

Fremfor alt fremheves  DAkkS-kalibreringslaboratoriet, som tilsvarende befinner seg i WERK 4. Som ett av kun elleve slike laboratorier i Tyskland, er det autorisert til utstedelse av dreievinkel-kalibreringssertifikater. Med denne interne akkrediteringen sikkerstiller HAZET at kalibreringen her i det særegne tilfellet til den elektroniske momentnøkkelen med innebygget grademåling til SYSTEM 7000s TAC alltid oppfyller de strengeste tekniske standardene og retningslinjene.

Alle detaljene som gjør momentnøkler fra HAZET til premium-produkter omsettes i WERK 4.

Med hjelp av en presisjonslaser blir momentskalaen som stilles inn, signaturen til HAZET, artikkelnummeret til HAZET og skrifttrekket "Made in Germany" plettfritt gravert inn i metallet.

Et blikk på denne nøkkelen og man oppdager umiddelbart: Her er det ikke snakk om et vanlig verktøy, men derimot et presisjonsmåleinstrument – og samtidig et symbol på den høye kvaliteten som HAZET står for. Produksjonen i WERK 4 utgjør det pulserende hjertet til den ultrapresise momentnøkkel-teknologien med utmerkede skrueforbindelser, for permanent korrekt dreining med riktig moment.

 

Tilbake til produksjonsoversikten