Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Vår Corporate Design

Utgangspunktet for alle estetiske reklameaktiviteter er de forpliktende retningslinjene til HAZET Corporate-Design (CD), for å sikre HAZET en enhetlig fremtoning i offentligheten.

Nedenfor er sentrale momenter vedrørende HAZET CD beskrevet:

Farger og logoer

HAZET-logoen er klar for nedlastning i HAZET-mediateket.

HAZET sine egne farger er:
mørkeblå/gult (HAZET-logo) · lyseblå (f.eks. hulvegger, forpakninger, gjenger) · svart

Generelle retningslinjer

  • Signaturen til HAZET hhv. HAZET-WERK står alltid i kursiv (skrevet med storbokstaver). I forbindelse med HAZET-logoen vises signaturen HAZET-WERK i en kontur.
  • HELVETICA hhv. ARIAL (seriffløs skrift) benyttes som skrifttype (tegnsett).
  • Såfremt mulig vises logoen alltid i mørkeblått/gult. Unntakene er en svart/hvit-utførelse eller konturer. Plasseringen av HAZET-logoen skal, såfremt mulig, alltid være oppe i det høyre hjørnet, unntaksvis er også en sentrert (midtre) plassering mulig. Dersom HAZET-logoen står på en farget bakgrunn, skal konturene til logoene være hvite.
  • "Registrert varemerke"-symbolet ® må være lesbart. Dvs. på mørk bakgrunn benyttes en lys (hvit/gul/sølvfarget) ®, på lys bakgrunn benyttes en mørkeblå ®